•    
    • سازمان مدارس غیر دولتی و مشارکتهای مردمی

     سازمان مدارس غیر دولتی و مشارکتهای مردمی

     به منظور توسعه مشارکت مردم در حوزه آموزش و پرورش، حمایت از سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد زمینه‌های لازم جهت توسعه کمی و ارتقای کیفی مدارس و مراکز،  در سال 1388  با تصویب اساسنامه سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی درهیات وزیران  این سازمان از انتقال کلیه وظایف، امکانات و اعتبارات معاونت توسعه مشارکتهای مردمی در وزارت آموزش و پرورش تشکیل گردید.
     هدف از اجرای پروژه پورتال اینترنتی سازمان مدارس غیردولتی علاوه بر اصلاح و بهبود زیر ساخت های نرم افزاری پورتال سازمان به ویژه در حوزه امنیت و تامین دسترسی به خدمات برای آحاد مراجعه کنندگان و ذینفعان معرفی کامل خدمات، ظرفیت ها و فرصت های همکاری و سرمایه گذاری به ویژه در بخش مدارس هوشمند، آموزش از راه دور و آمور شوراها و مدارس هیات امنایی بوده است که برای این منظور از سرویس اختصاصی  درگاه واحد سازمانی برای معرفی و تجمیع دسترسی به داده ها، ایین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به هر یک از معاونت ها و ادارت کل ذیل این سازمان استفاده شده  است.
      

     راهکار / راهکارهای مورد استفاده در پروژه های سازمان مدارس غیر دولتی و مشارکتهای مردمی عبارتند از:
     پست الکترونیک :
     آدرس : تهران، میدان فردوسی، خیابان سپهبد قرنی شمالی، ساختمان شهید علاقه مندان
     تلفن : 88838604
     پروژه ها و خدمات


     لینک دسترسی: http://mosharekat.medu.ir سال اجرا: 1394
     وضعیت: درحال بهره برداری
     پورتال اینترنتی سازمان مدارس غیر دولتی و مشارکتهای مردمی

     به منظور توسعه مشارکت مردم در حوزه آموزش و پرورش، حمایت از سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد زمینه‌های لازم جهت توسعه کمی و ارتقای کیفی مدارس و مراکز،  در سال 1388  با تصویب اساسنامه سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی  در هیات وزیران  این سازمان از انتقال کلیه وظایف، امکانات و اعتبارات معاونت توسعه مشارکتهای مردمی در وزارت آموزش و پرورش تشکیل گردید.
     هدف از اجرای پروژه پورتال اینترنتی سازمان مدارس غیردولتی علاوه بر اصلاح و بهبود زیر ساخت های نرم افزاری پورتال سازمان به ویژه در حوزه امنیت و تامین دسترسی به خدمات برای آحاد مراجعه کنندگان و ذینفعان معرفی کامل خدمات، ظرفیت ها و فرصت های همکاری و سرمایه گذاری به ویژه در بخش مدارس هوشمند، آموزش از راه دور و آمور شوراها و مدارس هیات امنایی بوده است که برای این منظور از سرویس اختصاصی  درگاه واحد سازمانی برای معرفی و تجمیع دسترسی به داده ها، ایین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به هر یک از معاونت ها و ادارت کل ذیل این سازمان استفاده شده  است.
      

آدرس شرکت سازه اطلاعات سامان
شرکت سازه اطلاعات سامان
آدرس : تهران - بزرگراه مدرس، خیابان وحید دستگردی (ظفر شرقی)، پلاک 215، طبقه دوم و ســوم
کد پستی: 1919814718
تلفکس : 22906448
مدیریت
فروش
پشتیبانی
شرکت سازه اطلاعات سامانکلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت سازه اطلاعات سامان می باشد.