•    
    • روشهای خرید

     انتخاب و مذاکره از طریق لیست قیمت

     خرید از طریق مذاکره و انتخاب
     با توجه به تنوع فناوریها، ایده ها و طرح های بکار رفته در نرم افزارهای مختلف، امروزه انتخاب راهکار نرم افزاری بر اساس فرآیند مناقصه (انتخاب براساس کمترین قیمت) فرآیندی دشوار شده و گاهی نتایج حاصل از آن، انتظارات و اولویتهای بخشهای تخصصی و فنی سازمان را برآورده نمی کند.
     لذا سازمانهایی که به لحاظ ضوابط قانونی محدودیت ندارند، ترجیح می دهند که محصول، خدمات و راهکار مورد انتظار خود را پس از ارائه یک RFP اولیه، طی فرآیند بررسی کارشناسی و مذاکرات دقیق فنی، از میان محصولات مختلف بازار انتخاب نمایند.
      
     مزایای خرید از طریق مذاکره و انتخاب
     • نیازمندیهای سازمان، شاخصهای فنی، توانمندیهای مجری و سایر معیارهای تاثیر گذار در اجرای موفق پروژه، به عنوان اولویتهای اصلی بررسی می شوند و ارزیابی قیمت در تناسب با این معیارها صورت می پذیرد.
     • در جریان بررسی و مذاکرات می توان با در نظر گرفتن اولویتها، نسبت به کاهش یا افزایش سطح خدمات مورد انتظار و متناسب با آن کاهش یا افزایش قیمت و سطح تعهدات مجری، به نقطه بهینه از نظر هزینه - دستاورد رسید. در این فرآیند کاملا محتمل است که با تعدیل برخی خواسته هایی که برای مشتری اولویت پایین داشته و برای مجری پرهزینه است به قیمت بسیار مناسب تری رسید و از دیگر سو در بسیاری اوقات می توان قابلیتهایی مهم و کارآمد را که مجری به شکل آماده در اختیار دارد با اندکی افزایش هزینه دریافت نمود.
     • حین مذاکرات و بررسیها، علاوه بر بررسی محصول، کارفرما جزئیات خواسته ها و انتظارات خود را بیان نموده و متقابلاً فروشنده نیز محدودیتها و ملاحظات خود را بیان میکند و در صورت توافق، طرفین با درک روشنی از صورت مساله، انتظارات و امکانات نسبت انعقاد قرارداد اقدام می نمایند و اختلاف نظرات حین اجرای پروژه به حداقل می رسد.

      

     مراحل مذاکره و انتخاب
     بنا بر تجربه در این فرآیند مراحل تقریبی زیر دنبال می شود که برای هر یک نکاتی لازم به ذکر است:
     ارسال RFP مقدماتی
     با توجه به اینکه در این روش، انتخاب عمدتا بر اساس مشاهدات و بررسی های مشتری صورت می پذیرد، سازمانها وقت و هزینه زیادی را صرف تهیه RFP نمی کنند (و گاهی اصلا تهیه نمی کنند). اما باید توجه داشت که تهیه و ارائه این سند و بیان موجز و دقیق خواسته ها در آن، کمک شایانی به حصول توافق نهایی می کند.
     جلسات دمو
     در این فرآیند، جلسات دمو، بیشترین تاثیر را در انتخاب مقدماتی دارند. نکته ای که به سازمانهای بزرگ اکیدا توصیه می شود این است که برای مشاهده دمو، همه ذینفعان درون سازمانی خود را در یک جلسه واحد دعوت ننمایند. تجربه نشان داده است که برگزاری جلسات مختلف و ارائه مطالب متناسب با حوصله، علاقه و نیازمندیهای مخاطبین، باعث درک بهتر محصول می شود. معمولا حضور بخشهای غیرفنی در جلسات فنی باعث سردرگمی و ابهام بیشتر و حتی قضاوتهای ناصحیح آنها می شود. در این راستا حداقل توصیه می شود، جلسه بررسی فنی و امکانات توسعه و زیرساخت و قابلیتهای مدیریت پورتال، از جلسه واحدهای بهره بردار و توسعه دهندگان محتوا و نیز مدیران ارشد سازمان تفکیک شود.
     جلسات نیازسنجی
     اغلب سازمانهای بزرگ علاوه بر تهیه زیرساخت پورتال و امکانات عمومی آن، نیازمندیهای خاصی دارند که در سند RFP مقدماتی یا جلسات دمو اولیه، به شکلی کلی مطرح می نمایند. شرکت سازه اطلاعات سامان، قبل از ارائه پیشنهاد، طی جلسات بررسی فنی و نیازسنجی، این نیازمندیها را تحلیل نموده و در صورت لزوم مشاوره های لازم در خصوص راههای مختلف این نیازمندیها را ارائه می نماید و بر اساس شناخت و تحلیل انجام شده و تصمیمات مشتری، طرح متناسب با آنها را تهیه می نماید.
     طرح پیشنهادی
     بر اساس سند RFP اولیه (در صورت وجود) و نتایج حاصل از جلسات دمو و نیازسنجی پروژه، طرح پیشنهادی شرکت تهیه و ارائه می شود. در این مقطع شرکت سعی می کند در صورت امکان چند پیشنهاد مختلف بر اساس سطوح مختلف بودجه ارائه نماید تا حق انتخاب بیشتری برای مشتری وجود داشته باشد.
     مذاکره و تطبیق پیشنهاد با نیازمندیها
     با توجه به اینکه طرح پیشنهادی همراه با آنالیز قیمت ارائه می شود، در این مرحله مشتری می تواند طرح پیشنهادی و هزینه های آن را بر اساس اولویتهای سازمان خود مورد بررسی قرارداده و در مذاکره با نمایندگان شرکت، نقطه نظرات خود را جهت اصلاحات احتمالی در طرح پروژه مطرح می نماید. معمولا در بررسی طرح پیشنهادی، تمرکز بحث روی مواردی است که مجری متعهد به انجام و ارائه آنها خواهد بود. اما توصیه اکید این شرکت جهت اجتناب از اختلاف نظرات آتی این است که طرفین به درک دقیقی از آنچه انجام نمی شود نیز برسند و صراحتا در موضوعاتی که خارج از محدوده پروژه است مذاکره و توافق شود.
     • ارسال RFP مقدماتی
     • جلسات دمو
     • جلسات نیازسنجی
     • طرح پیشنهادی
     • مذاکره و تطبیق پیشنهاد با نیازمندیها
     • نهایی سازی شرح خدمات و قیمت

      

آدرس شرکت سازه اطلاعات سامان
شرکت سازه اطلاعات سامان
آدرس : تهران - بزرگراه مدرس، خیابان وحید دستگردی (ظفر شرقی)، پلاک 215، طبقه ســوم
کد پستی: 1919814718
تلفکس : 22906448
مدیریت
فروش
پشتیبانی
شرکت سازه اطلاعات سامانکلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت سازه اطلاعات سامان می باشد.