•    
    • کاربرد پورتال

     پورتال اینترنتی

     اصلی ترین کاربرد اینترنتی پورتال های اینترنتی اطلاع رسانی به جمعیت هدف می باشد. با استفاده از پورتال سامان ضمن تامین این هدف و با توجه به ابزارها و قابلیتهای به کار رفته در آن، امکان توسعه و ارائه انواع خدمات الکترونیکی نیز وجود دارد. پورتال سامان همچنین می تواند در کاربرد برون سازمانی خود با استفاده از بسته یکپارچه سازی سامان امکان دسترسی محدود، کنترل شده و امن ارباب رجوع و مخاطبین را به سایر منابع و کاربردهای سازمان فراهم سازد. مدیریت جمع آوری، طبقه بندی و مدیریت اطلاعات نیز از دیگر ویژگی های کاربرد اینترنتی پورتال سامان است. به طور خلاصه حوزه اثر کاربرد اینترنتی پورتال سامان به شرح زیر قابل برشماری است:
     • اطلاع رسانی موثر به مخاطبین و ارباب رجوع
     • بستر ارائه خدمات الکترونیک
     • ایجاد دروازه دسترسی محدود، کنترل شده و امن برای ارباب رجوع جهت استفاده از سایر منابع و کاربردهای سازمان
     • ایجاد ارتباطات سریع و ساده ارباب رجوع و مدیران سازمان
     • مدیریت جمع آوری، طبقه بندی و پردازش اطلاعات
آدرس شرکت سازه اطلاعات سامان
شرکت سازه اطلاعات سامان
آدرس : تهران - بزرگراه مدرس، خیابان وحید دستگردی (ظفر شرقی)، پلاک 215، طبقه ســوم
کد پستی: 1919814718
تلفکس : 22906448
مدیریت
فروش
پشتیبانی
شرکت سازه اطلاعات سامانکلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت سازه اطلاعات سامان می باشد.