•    
    • کاربرد پورتال

     پورتال اینترانتی

     پورتال سامان به عنوان یک پورتال درون سازمانی در جایگاه نقطه تعامل و ارتباط کارکنان با یکدیگر و کارکنان با مدیران، ضمن تسهیل ارتباطات درون سازمانی و مکانیزه کردن این ارتباطات، همچنین می تواند به عنوان نقطه اتصال منابع و کاربردهای مکانیزاسیون سازمان (سیستم های مالی، اداری، بازرگانی و ...) معرفی گردد. علاوه بر این، پورتال سامان به عنوان پورتال درون سازمانی می تواند یک دروازه دسترسی محدود و کنترل شده باشد تا کارکنان از طریق آن به سایر منابع و کاربردهای سازمان دسترسی یابند. این بستر همچنین با استفاده از بسته توسعه فرآیندهای سامان و با توجه به امکان تعریف انواع چارت های سازمانی امکان اجرای فرآیندهای سازمانی و گردش های کاری را نیز میسر می سازد. به طور خلاصه حوزه اثر پورتال سامان به عنوان یک پورتال درون سازمانی به شرح زیر قابل برشماری است:
     • امکان اجرای فرآیندها و گردش های کاری درون سازمان
     • نقطه اتصال منابع،کاربردها و ابزارهای مکانیزاسیون سازمان
     • ایجاد یک دروازه دسترسی محدود و کنترل شده برای کارکنان جهت دسترسی به سایر منابع و کربردهای سازمان
     • ثبت و ضبط تاریخچه ارتباطات سازمانی
     • تسهیل و تسریع ارتباطات میان مدیران و کارکنان و کارکنان با یکدیگر
     • افزایش بهره وری از طریق مکانیزه کردن ارتباطات
آدرس شرکت سازه اطلاعات سامان
شرکت سازه اطلاعات سامان
آدرس : تهران - بزرگراه مدرس، خیابان وحید دستگردی (ظفر شرقی)، پلاک 215، طبقه ســوم
کد پستی: 1919814718
تلفکس : 22906448
مدیریت
فروش
پشتیبانی
شرکت سازه اطلاعات سامانکلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت سازه اطلاعات سامان می باشد.