•    
    • کاربرد پورتال

     پورتال اکسترانتی

     استقرار اکسترانتی پورتال سامان عمدتا با هدف تامین دسترسی افراد بیرون از محدوده شبکه یک سازمان به منابع اطلاعاتی و محتوایی داخل یک شبکه انجام میشود. پیاده سازی اکسترانتی پورتال سامان در واقع یک نقطه اتصال بین اینترنت و اینترانت سازمان برقرار می کند. کاربران و ذینفعان پورتال اکسترانتی عموما شرکای تجاری، تامین کنندگان، مشتریان و یا حتی مدیران و کارکنان یک سازمان هستند. مهمترین مساله در طراحی و پیاده سازی پورتال در ابعاد اکسترانتی تامین مناسب امنیت اطلاعات و تنظیم دقیق حقوق دسترسی افراد است. کاربرد اکسترانتی پورتال سامان دستاوردهای زیر را برای سازمان به همراه خواهد داشت:
     • ایجاد دروازه دسترسی محدود، کنترل شده و امن برای دسترسی بیرونی به منابع داخلی سازمان
     • تسهیل و تسریع تبادل داده و اطلاعات و ارائه خدمات الکترونیکی خاص به شرکای تجاری، مشتریان، تامین کنندگان و ...
     • گسترش دسترسی ایمن و حفاظت شده به منابع و داده های داخلی سازمان
     • ثبت و ضبط تاریخچه ارتباطات سازمانی
     • افزایش بهره وری از طریق مکانیزه کردن ارتباطات
آدرس شرکت سازه اطلاعات سامان
شرکت سازه اطلاعات سامان
آدرس : تهران - بزرگراه مدرس، خیابان وحید دستگردی (ظفر شرقی)، پلاک 215، طبقه ســوم
کد پستی: 1919814718
تلفکس : 22906448
مدیریت
فروش
پشتیبانی
شرکت سازه اطلاعات سامانکلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت سازه اطلاعات سامان می باشد.