•    
    • پورتال سامان

     راهنمای محاسبه قیمت پورتال بر اساس تعرفه

     تاریخ اعتبار:  31 خرداد 1397
      

     آیتم های تعرفه قیمت محصولات و خدمات پورتال سامان کلیه جزئیات تاثیر گذار در اجرای پروژه را در بر می گیرد. در عین حال با توجه به گستردگی اقلام تعرفه قیمت، این مستند راهنما جهت برآورد دقیق تر مبلغ اجرای پروژه پورتال سامان منطبق بر هزینه های مندرج در جداول تعرفه آماده گردیده است
      

     1. نحوه محاسبه مبلغ پروژه های اجرا و راه اندازی پورتال
     جهت برآورد مبلغ کل اجرای پروژه پورتال سامان مطابق فرمول زیر عمل می نماییم:
      

     Planets هزینه خدمات پیاده سازی هزینه تعهدات سطح سرویس خاص هزینه تعهدات مالی هزینه تامین هاستینگ هزینه تامین و انتشار محتوا

     در ادامه نحوه محاسبه هر یک از عوامل فوق تشریح می گردد.
      

     1.1. نحوه محاسبه قیمت مجوز استفاده از نرم افزار (License)

     نحوه محاسبه قیمت مجوز استفاده از نرم افزار (لایسنس) به صورت زیر تشریح می گردد:
      

     Planets قیمت نسخه پایه پورتال قیمت ابزارهای زیر ساخت قیمت سرویس های کاربردی ضرایب توسعه مقیاس

      

     1.2.نحوه محاسبه هزینه خدمات استقرار، پیاده سازی و توسعه ماژول ها
     پس از محاسبه قیمت مجوز استفاده از نرم افزار، با مراجعه به جداول تعرفه قیمت خدمات استقرار، پیاده سازی و توسعه پورتال سامان می توان فهرستی از خدمات مورد نیاز جهت توسعه، استقرار و پیاده سازی پورتال سامان را مشاهده نمود.لازم به ذکر است برخی از این خدمات جزئی جدایی ناپذیر از اجرای پروژه پورتال سامان بوده و ارائه آن ها جهت اجرای پروژه  اجتناب ناپذیر و ضروری می باشد از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود :

     •  نصب و پیکربندی نرم افزار پورتال سامان بر روی سرور آماده شده (حداقل یک نوبت)
     • طراحی گرافیکی ویژه و یا استاندارد (حداقل یک نوبت)

     علاوه بر این موارد، بسته به ماهیت پروژه پورتال (اطلاع رسانی، خدمات محور، درون سازمانی، یا ... ) ممکن است نیازمند انجام خدمات خاص توسعه یا یکپارچه سازی باشد که می بایست سرفصل های خدمات مورد نیاز به صورت اختصاصی استخراج و مورد برآورد قرار گیرد. لازم به ذکر است میزان هزینه برخی از خدمات ذکر شده در جداول این بخش تعرفه، وابسته به میزان پیچیدگی و یا حجم ارائه خدمات مورد نظر بوده و هزینه ثابت و از پیش تعیین شده نمی توان برای آنها در نظر گرفت. از آن جمله می توان به کانورت و انتقال مکانیزه اطلاعات، توسعه انواع فرم ها و فرآیندها، تبدیل و انتقال داده، ورود اطلاعات و خدمات کارشناسی اشاره نمود. برای این گونه خدمات، پس از تعیین جزئیات نیازمندیها، حجم و هزینه انجام خدمات بر اساس نفر ساعت کارشناسی مورد نیاز محاسبه شود.
      

     1.3. نحوه محاسبه هزینه تعهدات سطح سرویس خاص (کارایی، امنیت، ...)
     تعهدات سطح سرویس استاندارد شرکت سازه اطلاعات سامان در نصب و راه اندازی نرم افزار پورتال سامان و مولفه های وابسته، برای پاسخ گویی به ترافیک بازدید معمول و قابل پاسخ از طریق یک سرور فیزیکی یا مجازی و بدون ارتباطات مکانیزه پیچیده ی یکپارچه با سایر سیستم ها، تنظیم می گردد. همچنین پیکربندی امنیتی محصول، روی سرور پورتال سامان و در لایه های سیستم عامل، سرویس دهنده وب، سرویس دهنده پایگاه داده و نرم افزار پورتال سامان براساس استاندارد شرکت اجرا می گردد. در عین حال برخی سازمانها، بر اساس ضوابط و شرایط اختصاصی خود و یا جایگاه ویژه پورتال از دید ذینفعان، سطح متفاوتی از کارایی و امنیت را برای پورتال سامان در نظر دارند. این شرایط که از جمله آنها می توان به میزان ترافیک بازدید همزمان، ترافیک کل روزانه، حساسیت های امنیتی ویژه، اتصال به سیستم های ناهمگون، تامین و انتشار محتوا به منظور جذب مخاطب، تبلیغ و یا Promotion رسانه یی، و ... اشاره نمود، عواملی هستند که علاوه بر تغییر در پیکربندی معماری نصب نرم افزار، مسئله هزینه های طراحی مدل کارایی و امنیت پروژه را به طور مستقیم و غیرمستقیم، برای مجری افزایش می دهند.
     برای قبول تعهدات و شرایطی که بتوان به سطح کارایی مورد نظر خریدار و یا تامین حساسیت های امنیتی وی پاسخ داد، هزینه ای تعلق می گیرد تحت عنوان "هزینه تعهدات کارایی و حساسیت امنیتی" که بر حسب مورد توسط شرکت محاسبه و در قیمت کلی پروژه لحاظ خواهد گردید.
      

     1.4. نحوه محاسبه هزینه تعهدات حقوقی و مالی خاص (تعهدات قراردادی، نحوه پرداخت، تضامین، ...)
     قرارداد استاندارد شرکت سازه اطلاعات سامان برای فروش نرم افزار پورتال سامان، برگرفته از نمونه قرارداد مصوب سازمان نظام صنفی رایانه ای و در برگیرنده شرایط و تعهدات (حقوقی و مالی) متعارف طرفین قرارداد (خریدار و فروشنده) بوده و تعرفه قیمت مصوب شرکت نیز بر اساس همین سطح تعهدات تنظیم شده است.
     در عین حال برخی سازمانها، بر اساس ضوابط داخلی خود، شرایط متفاوتی را برای قراردادها در نظر دارند. این شرایط که از جمله آنها می توان به نحوه پرداخت متفاوت، حق فسخ یکطرفه و سایر اختیارات حقوقی، جرائم و تاخیرات، اسناد تضمین و ... اشاره نمود، عواملی هستند که ریسک ها و هزینه های پروژه را به طور مستقیم و غیر مستقیم، برای مجری افزایش می دهند.
     برای تعهدات و شرایط قابل قبولی که به نفع خریدار، اضافه بر قرارداد استاندارد، در قرارداد منظور شوند، هزینه ای تعلق می گیرد تحت عنوان "هزینه تعهدات حقوقی و مالی خاص" که بر حسب مورد توسط شرکت محاسبه و در قیمت کلی پروژه لحاظ خواهد گردید.
      

     1.5. نحوه محاسبه هزینه تامین فضای هاستینگ و میزبانی وب، نگهداری و راهبری سرور(ها) (بر عهده خریدار)
     تامین فضای هاستینگ و میزبانی وب، نگهداری و راهبری سرور(ها) بر عهده خریدار می باشد، خدمات هاستینگ، کاری تخصصی و خارج از محدوده فعالیت این شرکت می باشد و توصیه می گردد در صورت عدم امکان تامین فضای مناسب و پایدار میزبانی در داخل سازمان خریدار، از میزبانی توسط مراکز داده معتبر ترجیحا داخل ایران استفاده گردد. تامین این مولفه منطبق بر نتایج تحلیل کارشناسی نیازمندی زیرساختی، به صورت پیش فرض برعهده خریدار پورتال سامان می باشد در عین حال و درصورت نیاز خریدار، این شرکت می تواند واسطه قراردادی با یکی از مراکز داده معتبر داخل کشور قرار گیرد.
      

     1.6. نحوه محاسبه هزینه تامین و انتشار محتوای اولیه مورد نیاز پورتال (بر عهده خریدار)
     پورتال سامان برای راه اندازی اولیه روی دامنه اصلی، نیازمند تامین و انتشار محتوای اولیه مورد نیاز برای زبان اصلی و سایر زبانها و زیرپورتال های بوده که انجام این موضوع برعهده خریدار می باشد. در مواردی که تامین محتوای اولیه نیازمند کانورت و انتقال مکانیزه اطلاعات باشد، می بایست زمان و هزینه اجرای آن جداگانه برآورد و در بخش خدمات استقرار و پیاده سازی لحاظ گردد.

آدرس شرکت سازه اطلاعات سامان
شرکت سازه اطلاعات سامان
آدرس : تهران - بزرگراه مدرس، خیابان وحید دستگردی (ظفر شرقی)، پلاک 215، طبقه ســوم
کد پستی: 1919814718
تلفکس : 22906448
مدیریت
فروش
پشتیبانی
شرکت سازه اطلاعات سامانکلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت سازه اطلاعات سامان می باشد.