•    
        • شرکت سازه اطلاعات سامان

          تماس با ما

          آدرس: تهران، بزرگراه مدرس، ابتدای خیابان ظفر (خیابان شهید دستگردی)، پلاک 215، طبقه دوم
          کد پستی:                     1919814718
          تلفکس:                           22906448
          پست الکترونیک:  
          ارتباط با سایر بخش ها
          فروش:

          امور پروژه ها:

          پشتیبانی:

          مالی و اداری:

          منابع انسانی:
آدرس شرکت سازه اطلاعات سامان
شرکت سازه اطلاعات سامان
آدرس : تهران - بزرگراه مدرس، خیابان وحید دستگردی (ظفر شرقی)، پلاک 215، طبقه دوم و ســوم
کد پستی: 1919814718
تلفکس : 22906448
مدیریت
فروش
پشتیبانی
شرکت سازه اطلاعات سامانکلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت سازه اطلاعات سامان می باشد.