•    
    • 
     خدمات پشتیبانی پورتال جامعه اطلاعاتی خانواده بزرگ پتروشیمی
     خدمات پشتیبانی پورتال جامعه اطلاعاتی خانواده بزرگ پتروشیمی
     تاریخ درج: 31/06/1392          تعداد مشاهده: 1367          آیتم: 5از6

     گواهی حسن انجام کار شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی برای خدمات پشتیبانی پورتال جامعه اطلاعاتی خانواده بزرگ پتروشیمی

آدرس شرکت سازه اطلاعات سامان
شرکت سازه اطلاعات سامان
آدرس : تهران - بزرگراه مدرس، خیابان وحید دستگردی (ظفر شرقی)، پلاک 215، طبقه ســوم
کد پستی: 1919814718
تلفکس : 22906448
مدیریت
فروش
پشتیبانی
شرکت سازه اطلاعات سامانکلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت سازه اطلاعات سامان می باشد.