•    
        • خدمات استقرار و پیاده سازی سامان سوئیت

          یکی از نقاط تمایز شرکت سازه اطلاعات سامان، خدماتی است که این شرکت در حوزه محتوا ارائه می کند. نقطه آغاز و زیربنای ارائه خدمات محتوا در پورتال سازمانی، تدوین سند معماری محتوا است. فرآیند تدوین این سند، شامل مطالعات میدانی، تحلیل وضع موجود، تحلیل مخاطبان، مصاحبه با ذینفعان و مخاطبان و تحلیل نیازهای اطلاع رسانی و تعاملی سازمان می شود. در این سند، نظام طبقه بندی محتوا و خدمات، ساختار محتوا و خدمات، مسیرهای دسترسی، چیدمان محتوا و ارتباطات میان اجزای محتوا به نحوی طراحی می شوند که حداکثر دسترسی پذیری به محتوای سازمانی در یک ساختار روشن و قابل درک برای مخاطبین فراهم گردد.

آدرس شرکت سازه اطلاعات سامان
شرکت سازه اطلاعات سامان
آدرس : تهران - بزرگراه مدرس، خیابان وحید دستگردی (ظفر شرقی)، پلاک 215، طبقه ســوم
کد پستی: 1919814718
تلفکس : 22906448
مدیریت
فروش
پشتیبانی
شرکت سازه اطلاعات سامانکلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت سازه اطلاعات سامان می باشد.