•    
    • سامانه های تخصصی بانکی

     سرویس ثبت و پیگیری تراکنش انتقال وجه ناموفق

     سرویس پورتال بانکی : ثبت و پیگیری انتقال وجه ناموفق
     این سرویس جز بسته تخصصی بانکی می باشد. به آن دسته از تراکنش هایی گفته می شود که از طریق یکی از بسترهای الکترونیک (اینترنت، ATM ،POS و...) انجام شده و علی رغم کسر شدن وجوه از حساب مشتریان، خدمت مورد نظر از بانک دریافت نشده است. به صورت معمول تراکنش های انتقال وجه ناموفق در سیستم بانکی حداکثر ظرف 48 ساعت اصلاح می شوند. سرویس ثبت و پیگیری تراکنش های ناموفق به مشتریانی که تراکنش ناموفق آن ها در مهلت 48 ساعته اصلاح نشده باشد امکان می دهد که شرح تراکنش ناموفق خود را با شرح جزئیات مربوطه گزارش کرده و نتیجه را از طریق مکانیزم های پیش بینی شده پیگیری نمایند.
     قابلیت و امکانات
     • امکان ورود اطلاعات تراکنش ناموفق کارت به کارت و حساب به حساب
     • امکان پیگیری درخواست تراکنش با کد رهگیری توسط کاربر
     • امکان نمایش گزارشات مرتبط با این سرویس
     • امکان انتخاب بانک انتقال دهنده در ورود اطلاعات تراکنش ناموفق
     • امکان درج تاریخ تراکنش ناموفق
     محیط نرم افزار
آدرس شرکت سازه اطلاعات سامان
شرکت سازه اطلاعات سامان
آدرس : تهران - بزرگراه مدرس، خیابان وحید دستگردی (ظفر شرقی)، پلاک 215، طبقه دوم و ســوم
کد پستی: 1919814718
تلفکس : 22906448
مدیریت
فروش
پشتیبانی
شرکت سازه اطلاعات سامانکلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت سازه اطلاعات سامان می باشد.