•    
    • سامانه های اطلاع رسانی

     جلسات و مصوبات

     سرویس اطلاع رسانی پورتال : جلسات و مصوبات
     سرویس جلسات و مصوبات یکی از سرویس های پرکاربرد نرم افزار پورتال سامان است. با استفاده از این سرویس دبیر جلسه می تواند برنامه جلسات آتی را در قالب های مشخص ثبت و اطلاع رسانی نماید. همچنین در خصوص جلسات برگزار شده نیز امکان ثبت حاضرین، زمان و مکان جلسه، ثبت صورت جلسه، ثبت مصوبات و ... فراهم شده است. امکان تنظیم حقوق دسترسی بر روی محتوای یک جلسه برای حاضرین در جلسه از دیگر امکانات این سرویس است.
     قابلیت و امکانات
     • امکان تعریف جلسات پیش بینی شده و دستور جلسه مربوطه به همراه تاریخ، زمان، مکان و حاضرین جلسه
     • امکان تعریف جلسات برگزار شده و ثبت صورتجلسه مربوطه
     • امکان تعریف جلسات کشوری و استانی و تعیین استان مربوطه
     • امکان تعریف مصوبات جلسه و اقدام کننده مربوطه
     • امکان تعیین وضعیت مصوبات اعم از در دست اقدام، انجام شده و لغو شده
     • امکان تعیین حقوق دسترسی برای افراد مختلف سازمان جهت مشاهده صورتجلسه و مصوبات جلسه
     محیط نرم افزار
    • بسته های افزودنی کاربردی
    • نسخه های پورتال

      سازمانهای بزرگ اغلب متشکل از شعب، نمایندگیها، شرکتهای تابعه و ...

     رویکرد طراحی نسخه تجاری پورتال سامان، پاسخگویی به نیاز سازمانها و ...

     نسخه استاندارد پورتال سامان راه حلی مناسب برای شرکت ها و سازمان های ...

آدرس شرکت سازه اطلاعات سامان
شرکت سازه اطلاعات سامان
آدرس : تهران - بزرگراه مدرس، خیابان وحید دستگردی (ظفر شرقی)، پلاک 215، طبقه ســوم
کد پستی: 1919814718
تلفکس : 22906448
مدیریت
فروش
پشتیبانی
شرکت سازه اطلاعات سامانکلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت سازه اطلاعات سامان می باشد.