•    
    • سامانه های تخصصی بانکی

     سرویس محاسبه کد شبا

     سرویس پورتال بانکی : محاسبه کد شبا
     این سرویس جز بسته تخصصی بانکی می باشد. شناسه شبا عبارت است از شماره حساب بانکی ایران که به منظور تسهیل و استاندارد سازی مبادلات بین بانکی و بین المللی بانکهای کشور تعریف و تبین شده است. جهت رفاه حال مشتریان بانک ها و در راستای گسترش خدمات بانکداری اینترنتی، تولید شناسه شبا از شماره حساب/قرداد تسهیلات و شماره کارت و بالعکس در پورتال های مشتریان بانکی شرکت سازه اطلاعات سامان ارائه شده است.
     قابلیت و امکانات
     • تبدیل شناسه شبا به شماره حساب
     • تبدیل شناسه شبا به شماره قرارداد تسهیلات
     • تبدیل شناسه شبا به شماره کارت
     • تبدیل شماره حساب به شناسه شبا
     • تبدیل شماره کارت به شناسه شبا
     محیط نرم افزار
آدرس شرکت سازه اطلاعات سامان
شرکت سازه اطلاعات سامان
آدرس : تهران - بزرگراه مدرس، خیابان وحید دستگردی (ظفر شرقی)، پلاک 215، طبقه دوم و ســوم
کد پستی: 1919814718
تلفکس : 22906448
مدیریت
فروش
پشتیبانی
شرکت سازه اطلاعات سامانکلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت سازه اطلاعات سامان می باشد.