•    
    • سامانه های تخصصی بانکی

     سرویس محاسبه سود سپرده ها

     سرویس پورتال بانکی : محاسبه سود سپرده ها
     این سرویس جز بسته تخصصی بانکی می باشد. توسط سرویس محاسبه سود سپرده سیستم کلیه مشتریان بانک می توانند نسبت به محاسبه سود اعطایی به انواع سپرده های عادی و ویژه کوتاه مدت و بلند مدت اقدام نمایند. با استفاده از این سیستم کاربر پورتال می تواند با وارد کردن مقادیر اولیه مانند: ارزی یا ریالی بودن سپرده، نوع سپرده اعم از انواع سپرده های عادی و ویژه، کوتاه مدت و بلند مدت و مبلغ سپرده گذاری، کل مبلغ سود سپرده، متوسط سود ماهانه و متوسط سود روزانه را در قالب یک جدول مقایسه ای از تمام انواع سپرده‌های سرمایه گذاری بانک مشاهده نماید. این روش به کاربر کمک خواهد کرد تا مناسب ترین نوع سپرده سرمایه گذاری را بر اساس نیاز خود انتخاب نماید.
     قابلیت و امکانات
     • امکان محاسبه سود سپرده های ارزی و ریالی
     • امکان تعیین مبلغ سود انواع سپرده های مختلف با دوره زمانی های مختلف توسط مدیر سامانه
     • امکان محاسبه سود سپرده با ورود مبلغ و تعیین دوره زمانی مرتبط با آن
     محیط نرم افزار
آدرس شرکت سازه اطلاعات سامان
شرکت سازه اطلاعات سامان
آدرس : تهران - بزرگراه مدرس، خیابان وحید دستگردی (ظفر شرقی)، پلاک 215، طبقه دوم و ســوم
کد پستی: 1919814718
تلفکس : 22906448
مدیریت
فروش
پشتیبانی
شرکت سازه اطلاعات سامانکلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت سازه اطلاعات سامان می باشد.