•    
    • سامانه های تخصصی بیمه ای

     سامانه صدور معرفی نامه بیمه تکمیل درمان

     سامانه صدور معرفی نامه بیمه تکمیل درمان
     فرایند ثبت نام سالانه جهت استفاده از پوشش بیمه تکمیلی به همراه درخواست تغییرات طی دوره جهت افزایش و کاهش افراد تحت تکفل و اعلام خسارات اتفاق افتاده به همراه گزارش خسارات پرداخت شده توسط این سیستم مدیریت می شود. مجموعه امکانات سرویس به شرح ذیل می باشد:
     قابلیت و امکانات
     • امکان تعریف دوره های زمانی ثبت نام جهت استفاده از بیمه تکمیلی در هر سال
     • امکان معرفی متقاضیان دریافت خدمات بیمه تکمیلی توسط بارگزاری فایل اکسل
     • امکان بارگزاری هزینه های پرداخت شده توسط بیمه در خصوص خسارات پرسنل
     • امکان معرفی انواع پوششهای درمانی و خسارات قابل  دریافت از محل بیمه تکمیلی
     • امکان ثبت نام در بیمه تکمیلی سازمان توسط کارمندان
     • امکان ثبت درخواست تغییرات در بیمه تکمیلی توسط کارمندان
     • امکان مشاهده محاسبات هزینه های کسر شده از کارمند بابت بیمه تکمیلی
     • امکان ثبت درخواست دریافت هزینه های خسارت اتفاق افتاده توسط کارمندان
     • امکان مشاهده فهرست درخواستهای پوشش بیمه تکمیلی توسط مدیر و تایید، رد و یا برگشت جهت تکمیل اطلاعات
     • امکان مشاهده و جستجوی افراد تحت تکفل کارمند در یک پوشش بیمه ای توسط مدیر سرویس
     • امکان مشاهده و تایید و یا رد درخواست تغییرات در پوشش بیمه ای توسط مدیر سرویس
     • امکان مشاهده و اقدام بر روی درخواست پرداخت هزینه خسارت درخواست شده توسط مدیر سرویس
     • امکان جستجوی و مشاهده هزینه های درمانی پرداخت شده توسط مدیر
     • امکان مشاهده گزارش تعداد و میزان کل هزینه های قرارداد پوشش بیمه تکمیلی توسط مدیر سرویس
     • امکان مشاهده گزارش تعداد و میزان کل هزینه های خسارت های درمانی دریافتی
     • امکان مشاهده گزارش ترکیب سنی کل افراد و طرح ها
       
     محیط نرم افزار
آدرس شرکت سازه اطلاعات سامان
شرکت سازه اطلاعات سامان
آدرس : تهران - بزرگراه مدرس، خیابان وحید دستگردی (ظفر شرقی)، پلاک 215، طبقه دوم و ســوم
کد پستی: 1919814718
تلفکس : 22906448
مدیریت
فروش
پشتیبانی
شرکت سازه اطلاعات سامانکلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت سازه اطلاعات سامان می باشد.