•    
    • چارت سازمانی

     ابزار توسعه فرآیند پورتال : چارت سازمانی
     یکی دیگر از ابزارهای کلیدی کیت مدیریت فرآیند پورتال سامان ابزار طراحی چارت سازمانی است. ساختار چارت سازمانی در این بسته، سلسله مراتبی بوده و به تفکیک واحد ها و پست های سازمانی بنا شده است. بهره مندی کیت مدیریت فرآیند پورتال سامان از این ابزار کمک می کند تا بتوان قوانین متنوع گردش کار سازمانی را بر اساس روابط افراد و واحدها در نمودار چارت سازمانی نشان کرد. به عنوان مثال در تعریف ارجاع خودکار یک فرم به مقام مافوق، تشخیص مقام مافوق ثبت کننده فرم، به صورت خودکار و از طریق ارتباط موتور گردش کار با چارت سازمانی صورت می پذیرد.
     قابلیت و امکانات
     محیط نرم افزار
    • سامانه های توسعه فرآیند
    • نسخه های پورتال

      سازمانهای بزرگ اغلب متشکل از شعب، نمایندگیها، شرکتهای تابعه و ...

     رویکرد طراحی نسخه تجاری پورتال سامان، پاسخگویی به نیاز سازمانها و ...

     نسخه استاندارد پورتال سامان راه حلی مناسب برای شرکت ها و سازمان های ...

آدرس شرکت سازه اطلاعات سامان
شرکت سازه اطلاعات سامان
آدرس : تهران - بزرگراه مدرس، خیابان وحید دستگردی (ظفر شرقی)، پلاک 215، طبقه ســوم
کد پستی: 1919814718
تلفکس : 22906448
مدیریت
فروش
پشتیبانی
شرکت سازه اطلاعات سامانکلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت سازه اطلاعات سامان می باشد.