•    
    • گزارش ساز

     ابزار توسعه فرآیند پورتال : گزارش ساز
     با وجود تمام اهمیتی که ورود، جمع آوری اطلاعات و مدیریت گردش کاری اسناد در شکل گیری فرآیند ایفا می کنند، با توجه به لزوم نظارت بر کل فرآیند در تمام مراحل به ویژه در سطوح مدیریتی و همچنین ارزیابی کیفی و کمی فرآیند، استخراج گزارشات متنوع بیش از بقیه موارد، نظر مشتریان و کاربران سیستم را تامین کرده و به تفکرات و برداشت های آنها از نحوه پیاده سازی فرآیند شکل می دهد.
     ابزار گزارش ساز پورتال سامان با ایجاد ارتباط با سایر ابزار های بسته مدیریت فرآیند پورتال سامان مانند فرم ساز، مدیریت گردش کار و ... امکان ایجاد گزارش از پایگاه اطلاعاتی و مرتبط ساختن آن با فرم ها را به سهولت میسر ساخته است. در این خصوص می توان پس از ساخت هر گزارش، آن را با فرم خدمات الکترونیکی تولید شده پیوند داد. گزارش های ساخته شده در بخش کارتابل در دسترس کاربران قرار می گیرد.
     قابلیت و امکانات
     محیط نرم افزار
    • سامانه های توسعه فرآیند
    • نسخه های پورتال

      سازمانهای بزرگ اغلب متشکل از شعب، نمایندگیها، شرکتهای تابعه و ...

     رویکرد طراحی نسخه تجاری پورتال سامان، پاسخگویی به نیاز سازمانها و ...

     نسخه استاندارد پورتال سامان راه حلی مناسب برای شرکت ها و سازمان های ...

آدرس شرکت سازه اطلاعات سامان
شرکت سازه اطلاعات سامان
آدرس : تهران - بزرگراه مدرس، خیابان وحید دستگردی (ظفر شرقی)، پلاک 215، طبقه دوم و ســوم
کد پستی: 1919814718
تلفکس : 22906448
مدیریت
فروش
پشتیبانی
شرکت سازه اطلاعات سامانکلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت سازه اطلاعات سامان می باشد.