•    
    • ابزار همسان سازی داده (DB Sync)

     ابزار یکپارچه سازی پورتال : همسان سازی داده (DB Sync)
     ابزار DB Sync امکان اتصال به منابع داده ای خارج از پورتال و تبادل و همسان سازی دو طرفه داده ها را فراهم می کند. در این ابزار، امکان تعریف نگاشت جداول و فیلدهای دو طرف و اجرای اسکریپت های پردازشی در فرآیند همسان سازی وجود دارد. این راهکار زمانی که استفاده از وب سرویس ها به هر دلیلی امکانپذیر نباشد راهگشای مساله یکپارچه سازی است. در واقع DB Sync پلی بین داده های سایر سیستم های سازمان و پایگاه اطلاعاتی پورتال برقرار می کند که با کمترین نیاز به کدنویسی، داده های کلیدی آن سیستم ها را در اختیار پورتال قرار می دهد. ضمن این که، امکان انتقال اطلاعات پورتال به سایر مخازن اطلاعاتی نیز وجود داشته و تعاملی دوسویه در جهت یکپارچگی هر چه بیشتر در فضای کسب و کار سازمان پدید می آید.
     قابلیت و امکانات
     • امکان یکپارچه سازی منابع داده موجود در پایگاه داده پورتال با سایر پایگاه داده های سازمان
     • امکان یکپارچه سازی پایگاه داده به صورت موردی
     • امکان یکپارچه سازی پایگاه داده به صورت زمانبندی شده
     • امکان اتصال به انواع سیستم های پایگاه داده نظیر Oracle و MS Sql Server
     • امکان یکپارچه سازی با بیش از یک منبع داده
     محیط نرم افزار
    • سامانه های یکپارچه سازی
    • نسخه های پورتال

      سازمانهای بزرگ اغلب متشکل از شعب، نمایندگیها، شرکتهای تابعه و ...

     رویکرد طراحی نسخه تجاری پورتال سامان، پاسخگویی به نیاز سازمانها و ...

     نسخه استاندارد پورتال سامان راه حلی مناسب برای شرکت ها و سازمان های ...

آدرس شرکت سازه اطلاعات سامان
شرکت سازه اطلاعات سامان
آدرس : تهران - بزرگراه مدرس، خیابان وحید دستگردی (ظفر شرقی)، پلاک 215، طبقه ســوم
کد پستی: 1919814718
تلفکس : 22906448
مدیریت
فروش
پشتیبانی
شرکت سازه اطلاعات سامانکلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت سازه اطلاعات سامان می باشد.