•    
    • مدیریت وب سرویس ها

     ابزار یکپارچه سازی پورتال : مدیریت وب سرویس ها
     این ابزار امکان تعریف وب سرویس های ورودی و خروجی در پورتال و اتصال و فراخوانی آنها در بخش های مختلف به ویژه فرم ها و فرآیندهای سازمانی را فراهم می کند.
     قابلیت و امکانات
     • امکان ورود یکپارچه به سامانه های سازمان
     • امکان استفاده از وب سرویس های استاندارد مبتنی بر SOAP
     • امکان تولید وب سرویس های استاندارد مبتنی بر SOAP
     • امکان ارائه وب سرویس از سوی پورتال به سایر مصرف کنندگان
     • امکان تولید خودکار وب سرویس برای سرویس های توسعه داده شده توسط بستر توسعه نرم افزار پورتال سامان
     • امکان استفاده از پورتال به عنوان یک Web Service Hub به منظور دسترسی بیرونی به سایر سیستم های سازمانی و بالعکس
     محیط نرم افزار
    • سامانه های یکپارچه سازی
    • نسخه های پورتال

      سازمانهای بزرگ اغلب متشکل از شعب، نمایندگیها، شرکتهای تابعه و ...

     رویکرد طراحی نسخه تجاری پورتال سامان، پاسخگویی به نیاز سازمانها و ...

     نسخه استاندارد پورتال سامان راه حلی مناسب برای شرکت ها و سازمان های ...

آدرس شرکت سازه اطلاعات سامان
شرکت سازه اطلاعات سامان
آدرس : تهران - بزرگراه مدرس، خیابان وحید دستگردی (ظفر شرقی)، پلاک 215، طبقه دوم و ســوم
کد پستی: 1919814718
تلفکس : 22906448
مدیریت
فروش
پشتیبانی
شرکت سازه اطلاعات سامانکلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت سازه اطلاعات سامان می باشد.