•    
    • امکانات هسته

     گروه های کاربری

     امکانات پورتال سامان : گروه های کاربری
     با استفاده از این سرویس مدیر پورتال می تواند گروه های کاربری موردنظر را تعریف، ویرایش و یا حذف نماید. همچنین امکان تعریف گروه های کاربری پورتال بر اساس یک بازه IP مشخص و اعطای حقوق دسترسی به گروه های کاربری وجود دارد.
     قابلیت و امکانات
     • تعریف، ویرایش و حذف گروه کاربری
     • احتساب اعضای پورتال به عنوان اعضای گروه
     • ایجاد گروه های کاربران بر اساس بازه های IP مشخص و تعیین حقوق دسترسی برای کاربران یک بازه IP
     • امکان مشاهده و اعطای حق دسترسی به گروه های کاربران
     • امکان در دسترس قرار دادن گروه های کاربری پورتال اصلی در زیرپورتال ها
     محیط نرم افزار
آدرس شرکت سازه اطلاعات سامان
شرکت سازه اطلاعات سامان
آدرس : تهران - بزرگراه مدرس، خیابان وحید دستگردی (ظفر شرقی)، پلاک 215، طبقه ســوم
کد پستی: 1919814718
تلفکس : 22906448
مدیریت
فروش
پشتیبانی
شرکت سازه اطلاعات سامانکلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت سازه اطلاعات سامان می باشد.