•    
    • ابزارهای مدیریت پیکربندی پورتال

     حقوق دسترسی

     امکانات پورتال سامان : حقوق دسترسی
     با استفاده از سرویس مدیریت حقوق دسترسی کاربران پورتال، می توان به یک کاربر و یا یک گروه کاربری بر روی کلیه سرویس ها و ماژول های پورتال حقوق دسترسی خاص اعطا نمود. حق دسترسی بر روی یک ماژول خاص طیفی از دسترسی ها از عدم دسترسی تا پیکربندی را شامل می شود.
     قابلیت و امکانات
     • امکان کنترل حقوق دسترسی کاربران به صفحات پورتال
     • امکان تعیین دسترسی بلاکهای صفحه به ازای گروه و کاربر
     • کنترل دسترسی ریز شده کاربران مبتنی بر مدل RBAC
     • امکان مشاهده و مدیریت حقوق دسترسی گروه های کاربران از طریق سرویس گروه های کاربری
     • امکان مشاهده و مدیریت حقوق دسترسی کاربران از طریق سرویس مدیریت کاربران
     • امکان تعیین حقوق دسترسی گروه های کاربری برای سرویس های محتوایی به تفکیک: مشاهده، اظهار نظر، افزودن، ویرایش اطلاعات خود، ویرایش، حذف، مدیریت، پیکربندی
     • امکان تعیین حق دسترسی کاربران به سرویس های محتوایی در سطوح: مشاهده، اظهار نظر، افزودن، ویرایش اطلاعات، خود، ویرایش، حذف، مدیریت، پیکربندی
     • امکان تعیین حقوق دسترسی تکمیلی کاربران (گروه های کاربری) برای سرویس های محتوایی در سطح: شناسه رکورد، وضعیت رکورد، طبقه‌بندی و فیلدهای عددی
     • امکان مشاهده و مدیریت حقوق دسترسی کلیه سرویس‌های پورتال به صورت یکپارچه
     محیط نرم افزار
آدرس شرکت سازه اطلاعات سامان
شرکت سازه اطلاعات سامان
آدرس : تهران - بزرگراه مدرس، خیابان وحید دستگردی (ظفر شرقی)، پلاک 215، طبقه ســوم
کد پستی: 1919814718
تلفکس : 22906448
مدیریت
فروش
پشتیبانی
شرکت سازه اطلاعات سامانکلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت سازه اطلاعات سامان می باشد.