•    
    • ابزارهای مدیریت امنیت

     سرویس تشخیص نفوذ

     امکانات پورتال سامان : سرویس تشخیص نفوذ
     همه فعالیت های مشکوک کاربران الزاما تلاشی برای یک حمله امنیتی نیستند. با استفاده از سرویس تشخیص نفوذ پورتال سامان، بر اساس الگوریتم های از پیش تعیین شده، به فعالیت های مشکوک کاربران نمره داده می شود و در صورت رسیدن نمره کاربر به حد نصاب، سیاست های انسداد و ممیزی در مورد کاربر اجرا می شود.
     قابلیت و امکانات
     • امکان تشخیص کاربران مشکوک
     • امکان تعریف الگوهای حملات سایبری و نوع حملات
     • امکان تعیین تاثیر حملات سایبری و تنظیم مرکز امنیت پورتال بر اساس این تاثیرات
     محیط نرم افزار
    • ابزارهای مدیریت امنیت
    • نسخه های پورتال

      سازمانهای بزرگ اغلب متشکل از شعب، نمایندگیها، شرکتهای تابعه و ...

     رویکرد طراحی نسخه تجاری پورتال سامان، پاسخگویی به نیاز سازمانها و ...

     نسخه استاندارد پورتال سامان راه حلی مناسب برای شرکت ها و سازمان های ...

آدرس شرکت سازه اطلاعات سامان
شرکت سازه اطلاعات سامان
آدرس : تهران - بزرگراه مدرس، خیابان وحید دستگردی (ظفر شرقی)، پلاک 215، طبقه دوم و ســوم
کد پستی: 1919814718
تلفکس : 22906448
مدیریت
فروش
پشتیبانی
شرکت سازه اطلاعات سامانکلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت سازه اطلاعات سامان می باشد.