•    
    • ابزارهای مدیریت امنیت

     سرویس تشخیص نفوذ

     امکانات پورتال سامان : سرویس تشخیص نفوذ
     همه فعالیت های مشکوک کاربران الزاما تلاشی برای یک حمله امنیتی نیستند. با استفاده از سرویس تشخیص نفوذ پورتال سامان، بر اساس الگوریتم های از پیش تعیین شده، به فعالیت های مشکوک کاربران نمره داده می شود و در صورت رسیدن نمره کاربر به حد نصاب، سیاست های انسداد و ممیزی در مورد کاربر اجرا می شود.
     قابلیت و امکانات
     • امکان تشخیص کاربران مشکوک
     • امکان تعریف الگوهای حملات سایبری و نوع حملات
     • امکان تعیین تاثیر حملات سایبری و تنظیم مرکز امنیت پورتال بر اساس این تاثیرات
     محیط نرم افزار
آدرس شرکت سازه اطلاعات سامان
شرکت سازه اطلاعات سامان
آدرس : تهران - بزرگراه مدرس، خیابان وحید دستگردی (ظفر شرقی)، پلاک 215، طبقه دوم و ســوم
کد پستی: 1919814718
تلفکس : 22906448
مدیریت
فروش
پشتیبانی
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت سازه اطلاعات سامان میباشد