•    
    • امکانات هسته

     مدیریت چند زبانی

     امکانات پورتال سامان: مدیریت چند زبانی
     با استفاده از قابلیت چند زبانی پورتال، امکان طراحی پورتال به زبانهای مختلف و نیز مدیریت ساختار صفحات و پیش بینی مسیرهای دسترسی مرتبط با هر زبان وجود دارد. همچنین می توان به ازای هر زبان پورتال، تم گرافیکی مجزایی طراحی نمود.
     قابلیت و امکانات
     • قابلیت مدیریت قالب پورتال بر اساس زبان های مختلف پورتال
     • امکان تعریف چیدمان متفاوت به ازای هر زبان پورتال
     محیط نرم افزار
آدرس شرکت سازه اطلاعات سامان
شرکت سازه اطلاعات سامان
آدرس : تهران - بزرگراه مدرس، خیابان وحید دستگردی (ظفر شرقی)، پلاک 215، طبقه ســوم
کد پستی: 1919814718
تلفکس : 22906448
مدیریت
فروش
پشتیبانی
شرکت سازه اطلاعات سامانکلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت سازه اطلاعات سامان می باشد.