•    
    • راهکار پورتال

     شرکت های بیمه

     راهکار پورتال سامان برای شرکت های بیمه بر اساس تجارب اجرای پروژه های متعدد در این شرکت ها شکل گرفته است. این راهکار ویژه مبتنی بر مجموعه ای از سامانه های ویژه سازی شده صنعت بیمه، استانداردها و روش های اجرایی خاص پروژه های پورتال در شرکت های بیمه است. نتیجه این راهکار پیاده سازی پورتال سازمانی یک شرکت بیمه در دو بعد اینترنتی و درون سازمانی است. ایجاد نظام طبقه بندی اطلاعات، محتوا و خدمات الکترونیکی و ارائه آن در پورتال سازمانی، از دیگر نتایج اجرایی سازی این راهکار خواهد بود.

      

     • معماری محتوایی مبتنی بر صنعت بیمه
     • یکپارچه سازی با سامانه های درون سازمانی
     • توسعه ارائه خدمات الکترونیکی
     • باشگاه مشتریان

     • باشگاه نمایندگان و شبکه فروش
     معماری محتوایی مبتنی بر صنعت بیمه
     نقطه آغاز و زیربنای ارایه خدمات محتوا در پورتال سازمانی، تدوین سند معماری محتوا است. فرآیند تدوین این سند، شامل مطالعات میدانی، تحلیل وضع موجود، تحلیل مخاطبان، مصاحبه با ذینفعان و مخاطبان و تحلیل نیازهای اطلاع رسانی و تعاملی سازمان می شود. در این سند نظام طبقه بندی محتوا و خدمات، ساختار محتوا و خدمات، مسیرهای دسترسی، چیدمان محتوا و ارتباطات میان اجزای محتوا به نحوی طراحی می شوند که حداکثر دسترسی پذیری به محتوای سازمانی در یک ساختار روشن و قابل درک برای مخاطبین فراهم گردد. درمعماری محتوا برای شرکت های فعال در صنعت بیمه، ساختار اطلاعاتی در محدوده های زیر مستند سازی و طبقه بندی می گردد:
     • گروه ها و رشته های مختلف بیمه ای:
      • بیمه های اتومبیل
      • بیمه های اشخاص و اموال
      • بیمه های آتش سوزی
      • بیمه های مسئولیت
      • بیمه های مهندسی
      • بیمه های باربری
      • بیمه های اتکایی
     • مراکز ارائه خدمات (شعب، نمایندگان، مراجع درمانی، پرداخت خسارت و ...)
     • خدمات خرید آنلاین و یا نرخ دهی
     • صدور الکترونیکی انواع معرفی نامه ها
     • سامانه های جمع آوری اطلاعات بیمه شدگان
     • محتواهای دانشی
     • و ...

     یکپارچه سازی با سامانه های درون سازمانی

     بسیاری از خدمات مورد نیاز مشتریان و یا اعضای شبکه فروش شرکت های بیمه از طریق سیستم های درون سازمانی این شرکت ها پاسخ داده می شود که الزاما هیچ کدام از مشتریان و یا همه اعضای شبکه فروش به این سیستم ها به دلیل ماهیت درون سازمانی آن ها دسترسی ندارند. یکپارچه سازی کمک میکند که مشتریان بتوانند از طریق پورتال سازمانی یک شرکت بیمه به این سرویس ها در زمانی سریع تر و بدون نیاز به تردد ها و یا تماس های مکرر دسترسی پیدا کنند.
     نمونه های زیر مثال هایی از خروجی یکپارچه سازی در راهکار پورتال سامان برای شرکت های بیمه است:
     • صدور معرفی نامه بیمه تکمیل درمان از طریق پورتال بدون نیاز به مراجعه مشتری به شعب و در محل مرکز درمانی
     • اطلاع از وضعیت اقساط پرداخت شده بیمه های عمر و پس انداز از طریق پورتال بدون نیاز به تماس با شعبه و یا نمایندگی
     • بروزرسانی فهرست شعب و نمایندگان از طریق سیستم های درون سازمانی در پورتال بدون نیاز به ورود اطلاعات مجدد توسط اپراتور
     • فروش آنلاین بیمه نامه از طریق پورتال بدون نیاز به مراجعه به نمایندگی ها و یا شعب
     • اطلاع از وضعیت کارمزدهای نمایندگی از طریق پورتال بدون نیاز به مراجعه و یا تماس با شرکت
     • و ...
     توسعه ارائه خدمات الکترونیکی به مشتریان و شبکه فروش
     پورتال سامان زیرساخت مناسبی برای توسعه خدمات الکترونیکی به مشتریان و شبکه فروش شرکت های بیمه فراهم می کند. امکان توسعه انواع فرم ها و فرآیندهای مرتبط با مشتریان و شبکه فروش از این جمله است. از این دست میتوان به انواع فرآیندهای درخواست نمایندگی، فرآیندهای اصلاح اطلاعات نمایندگان، سامانه های جمع آوری اطلاعات بیمه شدگان، درخواست نرخ، نرخ دهی با محاسبات آنلاین، مشاوره آنلاین خرید بیمه نامه و فرآیندهای استخدامی و ... اشاره کرد.
     باشگاه مشتریان
     باشگاه مشتریان، سامانه ای با رویکرد بازاریابی است تا بتواند رفتار مشتریان را به پارامترهای قابل اندازه گیری تبدیل تموده و بر اساس این پارامتر ها مشتریان را اولویت بندی کرده و با استفاده از نظام پاداش حس وفاداری را در مشتریان تقویت نماید.
     به طور خلاصه اهداف راه اندازی نرم افزار باشگاه مشتریان در شرکت های بیمه را می توان بدین گونه برشمرد:
     • افزایش دانش سازمانی درباره مشتری
     • تشویق مشتری به ایفای تعهدات
     • توسعه بازاریابی شخصی و مشتری به مشتری
     • توسعه و تقویت فعالیت های برندینگ
     • ایجاد انگیزه برای مشتریان جهت استفاده بیشتر از خدمات شرکت
     • جذب مشتریان جدید
     • ایجاد فرصتهای ارتباطی بین شرکت با مشتری و مشتری با مشتری
     باشگاه نمایندگان و شبکه فروش
     رویکرد باشگاه نمایندگان و شبکه فروش، ارائه خدمات رفاهی و مشوق ها به نمایندگان و کلیه اعضای شبکه فروش شرکت است. نمایندگان عضو باشگاه میتوانند با عضویت در این سامانه به صورت مستمر امتیازات خود را در سامانه مشاهده نموده و بر اساس امتیازات کسب شده از امکانات و خدمات رفاهی و تشویقی شرکت استفاده کنند. مبنای امتیازدهی به نمایندگان در این سامانه میزان فروش، ترکیب فروش، عدم خسارت مشتریان و ... است.
    • سامانه ها و امکانات تخصصی
     این سرویس جز بسته تخصصی بیمه ای می باشد. واضح است که در ارائه سرویس و خدمات در هر صنف، کاستی ها و کوتاهی هایی به وجود خواهد آمد که به مرور باعث نارضایتی مشتریان خواهد گردید. یکی از راه های جلب اعتماد مشتریان، برقرار کردن سامانه های شکایت برخط با امکان ...
     این سرویس جز بسته تخصصی بیمه ای می باشد. سامانه درخواست نمایندگی بیمه که از امکانات ویژه بسته‌ی تخصصی سرویس های بیمه ای پورتال سامان می باشد، به منظور تسهیل فرآیند اخذ نمایندگی طراحی و اجرا شده است. متقاضیان تاسیس نمایندگی بیمه، با استفاده از این سامانه قادر ...
     این سرویس جز بسته تخصصی بیمه ای می باشد. در تدوین معماری محتوای شرکت های بیمه ای، مهمترین دغدغه کارفرمایان، ارائه‌ی شناخت محصولات و خدمات خود به ذینفعان در قالب بیمه نامه ها می باشد. چگونگی ارائه توضیحات مربوط به هر بیمه نامه می تواند تاثیر مهمی بر انتخاب یک ...
     این سرویس جز بسته تخصصی بیمه ای می باشد. سرویس معرفی مراکز خسارت که یکی از امکانات مهم بسته‌ی سرویس های بیمه ای پورتال سامان است، با قابلیت نمایش جدولی و تفکیک شده‌ی مراکز، قادر به ارائه اطلاعات مفیدی جهت راهنمایی بیمه گذاران خسارت دیده می باشد. در این راستا ...
     فرایند ثبت نام سالانه جهت استفاده از پوشش بیمه تکمیلی به همراه درخواست تغییرات طی دوره جهت افزایش و کاهش افراد تحت تکفل و اعلام خسارات اتفاق افتاده به همراه گزارش خسارات پرداخت شده توسط این سیستم مدیریت می شود. مجموعه امکانات سرویس به شرح ذیل می باشد:
     این سرویس جز بسته تخصصی بیمه ای می باشد. شرکت‌ های بیمه ای در راستای فروش محصول و ارائه خدمات، علاوه بر تبلیغات جمعی، نیازمند برقراری همکاری با شریکان تجاری و مدیران میانی خود می باشند. معرفی شبکه فروش بیمه نامه که در قالب های مختلف از قبیل سرپرستی، نمایندگی، ...
     این سرویس جز بسته تخصصی بیمه ای می باشد.
     این سرویس جز بسته تخصصی بیمه ای می باشد. یکی از عوامل مهم در انتخاب بیمه نامه های درمان توسط بیمه گذاران، مشاهده فهرست مراکز درمانی طرف قرارداد و مقایسه آنها با سایر شرکت های بیمه است. ورود اطلاعات دقیق و کامل از این فهرست در پورتال اینترنتی شرکت های بیمه ای، ...
آدرس شرکت سازه اطلاعات سامان
شرکت سازه اطلاعات سامان
آدرس : تهران - بزرگراه مدرس، خیابان وحید دستگردی (ظفر شرقی)، پلاک 215، طبقه ســوم
کد پستی: 1919814718
تلفکس : 22906448
مدیریت
فروش
پشتیبانی
شرکت سازه اطلاعات سامانکلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت سازه اطلاعات سامان می باشد.