•    
    • راهکار پورتال

     درگاه خدمات الکترونیک

     پورتال های اطلاع رسانی بسیاری از سازمان ها، در طول زمان رشد و توسعه یافته اند و در حاضر در سطحی قابل قبول وظیفه اطلاع رسانی خود را انجام می دهند اما قابلیت  ها و امکانات لازم جهت توسعه خدمات الکترونیکی را ندارند. راهکار پیشنهادی پورتال سامان برای این دسته از سازمان ها ین است که با حفظ پورتال اطلاع رسانی فعلی(حداقل تا زمانی که عمر مفید آن محصول و پروژه اقتضا میکند.) پورتال مستقلی را به عنون درگاه خدمات الکترونیک  سازمان راه اندازی نموده و با پورتال اطلاع رسانی مرتبط نمایند.

      

      

      

      

     • معماری راهنمایی ساختیافته برای ارباب رجوع
     • اخبار و اطلاعیه های مرتبط با خدمات دستگاه خدمات الکترونیکی عمومی شامل:
     • دارای ابزار توسعه فرآیند و خدمات الکترونیکی برخط
     • دارای ابزار مدیریت گردش کار مبتنی بر ساختار سازمانی
     • دارای ابزار یکپارچه سازی خدمات الکترونیکی با سامانه های درون سازمانی
     • دارای کارتابل سازمانی اجرای خدمات
     • دارای قابلیت پیگیری خدمات براساس کد رهگیری
     • قابلیت گزارش گیری از ارئه خدمات برخط
     • دارای ابزار توسعه فرم های الکترونیکی
     معماری راهنمایی ساختیافته برای ارباب رجوع
     • نمودار گردش کار خدمت
     • معرفی محل های ارئه خدمت
     • نحوه استفاده از خدمت
     • مخاطبان خدمت
     • مدارک لازم و مراحل دریافت خدمت
     • فرم ها و دستوالعمل ها مرتبط با خدمت
     • قوانین و مقررات مرتبط با خدمت
     اخبار و اطلاعیه های مرتبط با خدمات دستگاه خدمات الکترونیکی عمومی شامل:
     • ثبت و پیگیری مکاتبات، ثبت و پیگیری شکایات
     • صندوق تماس سازمانی، نظرسنجی ارباب رجوع

      

    • سامانه ها و امکانات تخصصی
آدرس شرکت سازه اطلاعات سامان
شرکت سازه اطلاعات سامان
آدرس : تهران - بزرگراه مدرس، خیابان وحید دستگردی (ظفر شرقی)، پلاک 215، طبقه دوم و ســوم
کد پستی: 1919814718
تلفکس : 22906448
مدیریت
فروش
پشتیبانی
شرکت سازه اطلاعات سامانکلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت سازه اطلاعات سامان می باشد.