•    
    • راهکار پورتال

     پنجره واحد خدمات الکترونیک

     پورتال های اطلاع رسانی بسیاری از سازمان ها، در طول زمان رشد و توسعه یافته اند و در حاضر در سطحی قابل قبول وظیفه اطلاع رسانی خود را انجام می دهند اما قابلیت  ها و امکانات لازم جهت توسعه خدمات الکترونیکی را ندارند. راهکار پیشنهادی پورتال سامان برای این دسته از سازمان ها  که با حفظ پورتال اطلاع رسانی فعلی(حداقل تا زمانی که عمر مفید آن محصول و پروژه اقتضا میکند.) پورتال مستقلی را به عنوان پنجره واحد خدمات الکترونیک  سازمان راه اندازی نموده و با پورتال اطلاع رسانی مرتبط نمایند.

      

      

      

      

     • معماری محتوای ساختاریافته برای ارباب رجوع
     • اخبار و اطلاعیه های مرتبط با خدمات دستگاه خدمات الکترونیکی عمومی شامل:
     •  ابزار توسعه فرآیند و خدمات الکترونیکی برخط
     •  ابزار مدیریت فرآیند کسب و کار مبتنی بر ساختار سازمانی
     •  ابزار یکپارچه سازی خدمات الکترونیکی
     •  قابلیت پیگیری خدمات براساس کدرهگیری
     معماری محتوای ساختاریافته برای ارباب رجوع
     • نمودار گردش کار خدمت
     • معرفی محل های ارئه خدمت
     • نحوه استفاده از خدمت
     • مخاطبان خدمت
     • مدارک لازم و مراحل دریافت خدمت
     • فرم ها و دستوالعمل ها مرتبط با خدمت
     • قوانین و مقررات مرتبط با خدمت
     اخبار و اطلاعیه های مرتبط با خدمات دستگاه خدمات الکترونیکی عمومی شامل:
     • ثبت و پیگیری مکاتبات، ثبت و پیگیری شکایات
     • صندوق تماس سازمانی، نظرسنجی ارباب رجوع

      

    • سامانه ها و امکانات تخصصی
آدرس شرکت سازه اطلاعات سامان
شرکت سازه اطلاعات سامان
آدرس : تهران - بزرگراه مدرس، خیابان وحید دستگردی (ظفر شرقی)، پلاک 215، طبقه دوم و ســوم
کد پستی: 1919814718
تلفکس : 22906448
مدیریت
فروش
پشتیبانی
شرکت سازه اطلاعات سامانکلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت سازه اطلاعات سامان می باشد.