•    
    • راهکار پورتال

     پنجره واحد خدمات الکترونیک

     با توجه به افزایش ضریب نفوذ و دسترسی به فناوری های حوزه ICT که رشد گسترده ارائه خدمات الکترونیکی در پاسخ به مطالبه گری ذینفعان (مردم) توسط دستگاه های مختلف دولتی و غیردولتی را در بر داشته، نیاز به یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات در جهت کاهش افزونگی، پیشگیری از بازکاری و بهینه سازی فرآیندهای اداری، تبدیل به یک الزام گردیده است. از آنجا که در اکثر موارد، اینگونه توسعه ها به صورت جداگانه و حسب پاسخ به نیازهای مقطعی رخ داده است، ارتقای تعامل اطلاعاتی، داده یی و عملیاتی بین دستگاه های دولتی، لزوم ایجاد پنجره واحد ارائه خدمات دولت بر پایهeGIF(e-Government Interoperability framework) یکی از اقدامات و نیازمندی های اساسی حرکت به سوی دولت الکترونیک می باشد. یکی از مسائل اساسی در این مسیر، استفاده سازمان های مختلف و زیرمجموعه های آنها از زیرساخت ها و نرم-افزارهای ناهمگون و بسترهای داده ای جزیره ای است. راهکار ایجاد پنجره واحد خدمات الکترونیک سامان ضمن انطباق حداکثری با الزامات نقشه راه دولت الکترونیک و با دارا بودن مولفه های زیرساختی ذیل، حصول اهداف تعریف شده جهت پاسخ به این مسئله را تضمین می نماید: .

      

     • مدیریت شناسنامه خدمات دستگاه
     • توسعه برخط فرآیندهای ارائه خدمت
     • یکپارچه سازی
     • ویژگی ها و امکانات شاخص
     مدیریت شناسنامه خدمات دستگاه
     معرفی خدمت با ارائه شناسنامه تفصیلی شامل:
     • کد خدمت
     • منشا قانونی و مقرراتی ارائه خدمت
     • نوع خدمت (حاکمیتی- حمایتی- تصدی) براساس چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری
     • مشخصات ذینفعان خدمت
     • نیازمندی‌های اطلاعاتی و اسنادی خدمت از ذینفع (در قالب کاربرگ‌های الکترونیکی)
     • نیازمندی‌های اطلاعاتی (نظیر مجوز، استعلام و...) خدمت از سایر دستگاه‌ها
     • نیازمندی‌های احراز هویت حقیقی و حقوقی
     • مجوز و تعرفه دریافت هزینه و شماره حساب آن
     • ذکر ضرورت‌های مراجعه حضوری
     • فرآیند زمانی بررسی و ارائه خدمت
     • نسخه گذاری تغییرات شناسنامه خدمت
      امکان دسته بندی چند سطحی خدمات در 14 خوشه تعریف شده
      ارائه خدمات دارای شناسنامه از یک پنجره واحد تحت وب
       
     توسعه برخط فرآیندهای ارائه خدمت
     • ابزار توسعه فرآیند به صورت برخط و مبتنی بر ابزارهای استاندارد BPMS.
     • ابزار فرم ساز جهت پیاده سازی انواع فرم های الکترونیکی متصل به فرآیندهای ارائه خدمت
     • ابزار کارتابل جهت مراحل اجرای کار طی فرآیند
     • ابزار گزارش ساز جهت ارائه گزارش از کار انجام شده
     یکپارچه سازی
     • ابزار اتصال بین برنامه ای استاندارد جهت همگام سازی داده های فرم های الکترونیکی با پایگاه داده های داخلی دستگاه.
     • ابزار مدیریت اتصال از طریق وب سرویس های ورودی
     • ابزار تولید و ارائه وب سرویس خروجی جهت استفاده سایر سیستم ها
     • اتصال به سرویس های متمرکز مدیریت کاربران LDAP یا Active
     ویژگی ها و امکانات شاخص
     • تامین امنیت مناسب در کلیه سطوح. دارای تاییدیه امنیت و کیفیت محصول از آزمایشگاه مورد وثوق دولت
     • ابزار لاگ و ممیزی تمامی جزئیات و عملکرد های کلیه کاربران در تمامی سطوح
     • امکان رمزنگاری داده های حساس حین انتقال و در زمان ذخیره سازی
     • برخورداری از ابزار مناسب جهت ایجاد لایه وب (پورتال)/(پنجره) نقطه دسترسی واحد به خدمات دستگاه از طریق اینترنت و موبایل
     • امکان اعمال محدودیت های خاص در ارائه خدمات (ساختار سازمانی، محدوده جغرافیایی، فیزیکی، ...).
     • امکان توسعه فرآیند ارائه خدمت به صورت الکترونیکی
     • امکان پیاده¬سازی انواع فرم های الکترونیکی متصل به فرآیندهای ارائه خدمت
     • امکان ارائه خدمت الکترونیکی مبتنی بر وب سرویس برای اتصال به سایر سامانه ها
     • امکان یکپارچه سازی و همگام سازی داده های فرم های الکترونیکی با پایگاه داده های داخلی سازمان
     • امکان اتصال به پایگاه های اطلاعات و خدمات پایه دولت جهت ایجاد قابلیت استنادپذیری و مقابله با جعل حسب نیاز و براساس الزامات فرآیند ارائه خدمت (از قبیل: پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی سازمان ثبت احوال کشور، پایگاه هویت وسائط نقلیه نیروی انتظامی، پایگاه ملی هویت اشخاص حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ...).
     • تامین امنیت مناسب در کلیه سطوح. دارای تاییدیه امنیت و کیفیت محصول از آزمایشگاه مورد وثوق دولت
     • امکان اتصال به مرکز ملی تبادلات الکترونیکی اطلاعات پایه و بین دستگاهی(IX) جهت پیاده سازی رویه های تصدیق هویت
     • امکان فعال نمودن امضای دیجیتال و انطباق با الزامات مرکز صدور گواهی ریشه RCA ایران
     • برخورداری از زیرساخت واحد و یکپارچه ایجاد و تخصیص شناسه پیگیری خدمات (یکتا، امن، قابل اتصال به زیرساخت رمز نگاری قابل اتصال و پیگیری به سامانه ارائه خدمت در دستگاه اصلی یا فرعی).
     • امکان پرداخت الکترونیک هزینه های ارائه خدمت.
     • امکان نظرسنجی و ارزیابی کیفی ارائه خدمت از مراجعین
     • امکان اصلاح و بهبود فرآیند و روش ارائه خدمت و نسخه بندی تغییرات در دوره های زمانی
     • امکان نظارت الکترونیکی بر فرآیند انجام کار توسط دستگاه در صورت واگذاری انجام کار به دفاتر ارائه خدمت
     • برخورداری از امکانات کامل پورتال سازمانی (نمای گرافیکی قابل طراحی، مدیریت کاربران و حقوق دسترسی، مدیریت ماژول ها و سرویس ها، مدیریت محتوا، امکان توسعه سرویس های خاص).
    • سامانه ها و امکانات تخصصی
آدرس شرکت سازه اطلاعات سامان
شرکت سازه اطلاعات سامان
آدرس : تهران - بزرگراه مدرس، خیابان وحید دستگردی (ظفر شرقی)، پلاک 215، طبقه ســوم
کد پستی: 1919814718
تلفکس : 22906448
مدیریت
فروش
پشتیبانی
شرکت سازه اطلاعات سامانکلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت سازه اطلاعات سامان می باشد.