•    
    • سامانه های توسعه فرآیند

     امکانات و سامانه ها
     یکی دیگر از ابزارهای کلیدی کیت مدیریت فرآیند پورتال سامان ابزار طراحی چارت سازمانی است. ساختار چارت سازمانی در این بسته، سلسله مراتبی بوده و به تفکیک واحد ها و پست های سازمانی بنا شده است. بهره مندی کیت مدیریت فرآیند پورتال سامان از این ابزار کمک می کند تا ...
     در هر فرآیندی نقش های متعددی وجود دارند که بر روند اجرای آن تاثیرگذار بوده و مسیر انتقال اطلاعات را در سطح سازمان تعیین می کنند. در سیستم مدیریت گردش کار مشخص می شود که اطلاعات جمع آوری شده از طریق فرم ها، توسط چه نقش هایی مورد بررسی، بازنگری، تصحیح یا نظارت ...
     با وجود تمام اهمیتی که ورود، جمع آوری اطلاعات و مدیریت گردش کاری اسناد در شکل گیری فرآیند ایفا می کنند، با توجه به لزوم نظارت بر کل فرآیند در تمام مراحل به ویژه در سطوح مدیریتی و همچنین ارزیابی کیفی و کمی فرآیند، استخراج گزارشات متنوع بیش از بقیه موارد، نظر ...
     کلیه روال های دسترسی و ثبت فرم های الکترونیکی، ارجاع و خاتمه گردش کار، مشاهده، پیگیری سابقه و درخت ارجاعات، آرشیو و طبقه بندی اسناد خدمات الکترونیکی، گزارش گیری و بسیاری دیگر از قابلیت ابزار مدیریت فرآیند های سازمانی در بخش کارتابل الکترونیکی مدیریت می شود. ...
آدرس شرکت سازه اطلاعات سامان
شرکت سازه اطلاعات سامان
آدرس : تهران - بزرگراه مدرس، خیابان وحید دستگردی (ظفر شرقی)، پلاک 215، طبقه ســوم
کد پستی: 1919814718
تلفکس : 22906448
مدیریت
فروش
پشتیبانی
شرکت سازه اطلاعات سامانکلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت سازه اطلاعات سامان می باشد.