•    
    • ابزارهای مدیریت امنیت

     امکانات و سامانه ها
     در این سرویس امکان تعریف مکانیزم های امنیتی پورتال به ازای حساب های کاربری، سیاست های مقابله با تهدیدات و حملات امنیتی و نیز مکانیزم های ممیزی و انسداد حساب های کاربری برای مدیر پورتال فراهم شده است.
     همه فعالیت های مشکوک کاربران الزاما تلاشی برای یک حمله امنیتی نیستند. با استفاده از سرویس تشخیص نفوذ پورتال سامان، بر اساس الگوریتم های از پیش تعیین شده، به فعالیت های مشکوک کاربران نمره داده می شود و در صورت رسیدن نمره کاربر به حد نصاب، سیاست های انسداد و ...
آدرس شرکت سازه اطلاعات سامان
شرکت سازه اطلاعات سامان
آدرس : تهران - بزرگراه مدرس، خیابان وحید دستگردی (ظفر شرقی)، پلاک 215، طبقه ســوم
کد پستی: 1919814718
تلفکس : 22906448
مدیریت
فروش
پشتیبانی
شرکت سازه اطلاعات سامانکلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت سازه اطلاعات سامان می باشد.