•    
    • بسته های افزودنی کاربردی

     امکانات و سامانه ها
     سرویس جلسات و مصوبات یکی از سرویس های پرکاربرد نرم افزار پورتال سامان است. با استفاده از این سرویس دبیر جلسه می تواند برنامه جلسات آتی را در قالب های مشخص ثبت و اطلاع رسانی نماید. همچنین در خصوص جلسات برگزار شده نیز امکان ثبت حاضرین، زمان و مکان جلسه، ثبت ...
     در اکثر کاربردهای پورتال به ویژه پورتال های سازمانی راه اندازی شده برای بانک ها ،وزارت خانه ها، بیمه ها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی بزرگ، نمایش و معرفی ساختار سازمان در قالب چارت سازمانی به صورت درختی و با امکان لینک به محتوا و صفحه معرفی هر گره از چارت ...
آدرس شرکت سازه اطلاعات سامان
شرکت سازه اطلاعات سامان
آدرس : تهران - بزرگراه مدرس، خیابان وحید دستگردی (ظفر شرقی)، پلاک 215، طبقه ســوم
کد پستی: 1919814718
تلفکس : 22906448
مدیریت
فروش
پشتیبانی
شرکت سازه اطلاعات سامانکلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت سازه اطلاعات سامان می باشد.