طبقه بندی: مباحث مدیریت
چچ
رهبری یک کسب و کار موفق

رهبری یک کسب و کار موفق

موفقیت در تجارت و کسب و کار، بدون شک بستگی به عوامل متعددی دارد، این عوامل یا درونی هستند یا بیرونی. اما آنچه مسلم است رهبری کسب و کار نقش تعیین کننده ای در این موفقیت دارد. رهبری، یک شرکت موفق به (دی ان ای DNA ) خاصی نیاز دارد.

شرکت های موفق چگونه رهبری می شوند؟
موفقیت در تجارت و کسب و کار، بدون شک بستگی به عوامل متعددی دارد، این عوامل یا درونی هستند یا بیرونی. اما آنچه مسلم است رهبری کسب و کار نقش تعیین کننده ای در این موفقیت دارد. رهبری، یک شرکت موفق به (دی ان ای DNA ) خاصی نیاز دارد. بررسی ساختار و رویه شرکت های موفق نشان می دهد که تقریبا تمام شرکت های موفق سه شخصیت یا کارکتر مشخص (D+N+A) را در تیم رهبری خود دارند.

(D: Dreamer) دی: یک مدیر خیال پرداز
معمولأ مؤسس و گاهی مدیر عامل کسب و کار در این جایگاه قرار می گیرد. این شخص کسی است با رویایی پردازی فوق العاده و شور و اشتیاقی برای رسیدن به آن، کسی که می تواند الهام بخش دیگران باشد و با انرژی که دارد آنان را با خود همراه سازد. اغلب این افراد در زمینه های مالی، عملیاتی، اعداد و ارقام و جژئیات قوی نیستند، اما در عوض یک شخص برون گرای دارای تصویر ذهنی بزرگ هستند که می داند چگونه دیگران را ترغیب کنند.

(N: Number Cruncher) ان: یک حسابرس قدرتمند
یک حسابرس قدرتمند کسی است که عاشق اعداد و ارقام است و به شدت مراقب پول هاست و ممکن است همان مدیر مالی و یا حسابدار حرفه ای شما باشد. این افراد معمولأ درون گرا هستند و ذاتأ رهبر نیستند و اغلب با (دی: مدیر خیال پرداز) در تضاد تفکر هستند. گاهی اوقات در ایجاد ارتباط موفق و ترغیب کردن دیگران با مشکل مواجه می شوند، زیرا استعداد اصلی آنها تجزیه و تحلیل است نه احساسات. با این حال این شخص یکس از اجزای حیاتی هر کسب و کار موفقی به حساب می آید.

(A: Accomplisher) ای: یک تمام کننده
هر کسب و کار موفقی به یک تمام کننده قوی نیاز دارد. به طور معمول مدیر اجرایی کسب و کار این ویژگی را دارد، همان شخصی که می تواند یک کارفرمای قدرتمند در درون کسب و کار باشد و شما را از انجام شدن به موقع پروژه ها و عملیاتی شدن آنها، عمل به تعهدات مطمئن سازد. این شخص، در عین حال به راحتی می تواند موضوعات مدیریت منابع انسانی را نیز مدیریت و کسب و کار را به روشی صحیح بازسازی کند. یک تمام کننده قوی به طور معمول خوش بین، پرانرژی و مثبت نگر است و با روحیه رقابتی بالایی که دارد در بخش فروش نیز موفق عمل می کند.

این که یک شخص واحد، هر سه ویژگی را همزمان داشته باشد، بسیار نادر است. اکثر کسب و کارهای موفق دنیا، سه شخصیت یا تیم مجزای تمام عیار برای این حوزه ها را در رهبری خود دارند. تقابل مثبت ویژگی های متضاد آنهاست که پویایی، پایداری و قدرت یک کسب و کار موفق را باعث می شود.
1394/11/17

نویسنده: فرامرز کلانتری (رئیس هیئت مدیره)
اجازه انتشار: قید نشده
نوع: تالیف