طبقه بندی: مباحث مدیریت
چچ
آیا با گواهینامه مشاوره CMC آشنایی دارید؟

آیا با گواهینامه مشاوره CMC آشنایی دارید؟

1394/01/27

مشاور مدیریت دارای صلاحیت (Certified Management Consultant)
برای کسانی که در حرفه مشاوره فعالیت دارند، داشتن تاییدیه و گواهینامه که توانمندی آنها را در حوزه ادعا شده آزموده و تایید نماید، الزامی است. همچنین یکی از مهم ترین الزامات موفقیت مشاوران در فضای حرفه ای و بین المللی کنونی، اطمینان بخشی به دریافت کنندگان خدمات مشاوره یی از منظر صلاحیت های حرفه ای است. از این رو انجمن های بین المللی حرفه ای در تلاش هستند با طراحی چارچوب های مناسب، صلاحیت حرفه ای همکاران خود را ارزیابی نموده و با اعطای گواهینامه، شایستگی آنان را برای انجام این خدمات تایید نمایند. اهمیت این گواهینامه ها در رشد و توسعه کسب و کار دارندگان آنها سبب شده است که با اقبال روز افزونی مواجه شوند. این موضوع به ویژه در مورد گواهینامه های بین المللی صادق است، چرا که صلاحیت حرفه ای برای کار در فضای جهانی را تایید می نماید.
در یکی از مصادیق این رویه، شورای بین المللی موسسات مشاوره مدیریت (ICMCI) گواهینامه تایید صلاحیت مشاوران مدیریت ( CMC) را طراحی نموده است. این گواهینامه بین المللی، در بیش از پنجاه کشور عضو این شورا از جمله ایران، مورد پذیرش و تایید می باشد. در حقیقت، گواهینامه CMC نشان دهنده آن است که دارنده آن از طریق ارزیابی های دقیق و تفصیلی توسط نهادهای حرفه ای برای ارائه خدمات مشاوره مدیریت تایید صلاحیت شده و دارای شایستگی و صلاحیت های حرفه ای و اخلاقی لازم برای ارائه خدمات مشاوره مدیریت بوده و متعهد به رعایت اخلاق حرفه ای می باشد.
چارچوب شایستگی های محوری مشاوران مدیریت رسمی دارای صلاحیت:
براساس مقررات شورای بین المللی موسسات مشاوره مدیریت (ICMCI)، مشاور مدیریت دارای صلاحیت می بایست به لحاظ دارا بودن توانمندی های زیر مورد ارزیابی قرار گرفته و حداقل امتیازات تعیین شده را کسب نماید:
1- ارزش ها و رفتار: شامل: اصول اخلاقی و حرفه ای، مهارت های تحلیلی، تعاملات شخصی، توسعه و ارتقای شخصی
2- شایستگی فنی: شامل: تخصص در رشته مربوط و مهارت های عمومی مشاوره در زمینه های؛ مدیریت استراتژیک، مدیریت منابع انسانی، مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی (با رویکرد بازاریابی مشاوره)، مدیریت کیفیت و بهره وری، مدیریت پروژه، مدیریت فناوری اطلاعات
3- فراست کسب و کار: شامل: دانش کسب و کار مشاوره و وسعت دانش
در ایران انجمن مشاوران مدیریت ایران، به نمایندگی از شورای (ICMCI)، مرجع ارزیابی و صادر کننده گواهینامه CMC می باشد.

نویسنده: فرامرز کلانتری (رئیس هیئت مدیره)
اجازه انتشار: قید نشده
نوع: تالیف