طبقه بندی: تجارب پروژه های پورتال
چچ
انتقال دانش توسعه پورتال سازمانی به مشتری

انتقال دانش توسعه پورتال سازمانی به مشتری

1393/09/15

در پروژه های بزرگ که کارفرما نیاز به توسعه کاربرد پورتال نزد مخاطبین و ذینفعان دارد، ظرفیت سازی داخلی و جذب دانش توسعه پذیری پورتال، جهت مدیریت ریسک ورود به این حوزه یکی از راهکارهایی است که از دید مدیران این مجموعه ها از اهمیت خاصی برخوردار می شود. از زاویه دید پورتال سامان، موضوع اتقال دانش توسعه پذیری پورتال در سطوح مختلفی امکان پذیر بوده و به بخشهای ذیل تقسیم می شود:

  • دریافت مجوز (لایسنس) بسته های توسعه پذیری پورتال سامان.
  • تجهیز نیروی کارشناسی دارای حداقل مهارتهای لازم اعلام شده.
  • برگزاری دوره های آموزشی و کارگاهی و جذب دانش توسط کارشناسان.
  • فعال شدن نیروهای آموزش دیده که موفق به گذراندن دوره ها و جذب دانش شده اند در فرآیند توسعه محدوده کاربرد پورتال سازمانی.
  • دریافت آموزش و مشاوره موردی جهت تطبیق سطح دانش کارشناسان منطبق بر آخرین توسعه های هسته پورتال سامان.

نگاه به پروژه های بزرگ اجرا شده مبتنی بر پورتال سازمانی سامان نشان می دهد، مشتریان متعددی از جمله بانک سرمایه، بانک سینا و شهرداری مشهد در چرخه جذب دانش توسعه پذیری پورتال موفق بوده اند و علیرغم گسترش روز افزون دامنه کاربرد پورتال سامان در سطح پورتال اینترنتی و پورتال اینترانت سازمانی، وابستگی کمتری به خدمات مستقیم شرکت دارند و تا حدود زیادی کارهای توسعه ای را خودشان انجام می دهند. در میان موارد اشاره شده فوق، بالاترین ضریب انتقال دانش، به تیم چند نفره توسعه پورتال در سازمان فاوای شهرداری مشهد در قالب برگزاری چندین دوره آموزشی و کارگاهی، طی هشت ماه تعلق دارد.
لازم به ذکر است، رویه انتقال و جذب دانش توسعه پورتال، چالش های خاص خود را نیز دارد که کارفرما می بایست در مدیریت آنها دقت نظر کافی داشته باشد:

  • تصمیم گیری درخصوص مسئولیت پشتیبانی سرویس های توسعه یافته توسط نیروهای داخلی کارفرما.
  • کنترل میزان وابستگی به نیروهای کارشناسی داخلی در مواردی که ماندگاری آنها تضمین شده نیست.
  • تصمیم گیری درست برای محدوده هایی که علیرغم جذب دانش می بایست کماکان به شرکت برون سپاری شوند.
  • تعیین رویه برای موارد ارتقای نسخ هسته پورتال سامان که توسعه های کارفرما را تحت تاثیر قرار می دهد.

امیدوار هستم فرصتی برای تدوین نتایج مورد کاوی پروژه های انتقال دانش موفق اجرا شده، جهت استفاده سایر مشتریان شرکت فراهم گردد. در عین حال برگزاری جلسه در این خصوص برای مشتریان راغب به جذب دانش توسعه پذیری پورتال سامان امکان پذیر می باشد.

نویسنده: فرامرز کلانتری (رئیس هیئت مدیره)
اجازه انتشار: قید نشده
نوع: تالیف