یکشنبه, ۱۴ مهر ۱۳۹۸ ۱۴:۲۸ ۲۵۴
طبقه بندی: یادداشت شخصی
چچ
دور همی آرام و با شکوه شش ماهه نخست 1398 سامانیان

دور همی آرام و با شکوه شش ماهه نخست 1398 سامانیان

سامانی ها طبق سنت دیرینه شان دور هم گرد آمدند تا ببینند چه کردند و چگونه گذشت و در ادامه چه باید بکنند

شش ماه گذشت، هرچند این روزها چرخ اقتصاد سامان نیز متاثر از مشکلات اقتصادی کشور است ولی مشتریان خوب و خانواده ی صبور، متعهد و دلسوز سامان مثل همیشه همراهی کردند که شش ماه از سال 1398 با سربلندی گذشت

سامانی ها طبق سنت دیرینه شان دور هم گرد آمدند تا ببینند چه کردند و چگونه گذشت و در ادامه چه باید بکنند

بخش های مختلف به صورت کامل به تشریح عملکردشان در شش ماهه اول پرداختند و برای شش ماهه دوم اهدافشان را تشریح کردند و در نهایت این دورهمی با تقدیم هدایایی جهت قدردانی از چند تن از همکاران و پذیرایی ناهار به پایان رسید.

نویسنده: حسن کاشانی (مدیر فروش و بازاریابی)
اجازه انتشار: قید نشده
نوع: تالیف