چچ
ابزار توسعه گزارش

ابزار توسعه گزارش

اگر نیازمند تدوین و ارائه انواع گزارش از داده های سامان سوئیت و یا منابع داده ای که به آن متصل کرده اید هستید، این ابزار پاسخ مناسبی به شما می دهد. تنوعی از گزارشات لیستی، چند سطحی، گراف و نمودار با پارامترهای متنوع جهت تنظیمات گزارش در کنار امکان تنظیم سطوح دسترسی به گزارشات، محیطی قدرتمند برای شما فراهم می نماید.

آدرس کوتاه شده: