چچ
تکنولوژی

تکنولوژی

به صورت ساده سامان سوئیت بر پایه تکنولوژی LAMP تولید شده است اما در عمل پایگاه داده و سیستم عامل می توانند به درخواست شما چیز دیگری و متفاوت از MySQL و Linux باشند که البته ما در خصوص سیستم عامل همان Linux را توصیه می کنیم. سیستم به صورت مقیاس پذیر و کلاستر شده برای پاسخ به ترافیک های بالاتر یا دسترس پذیری بالاتر نیز قابل پیکربندی و نصب می باشد. محصولات و خدمات ارائه شده توسط ما، متن باز (Open Source) نیستند و از قوانین توزیع های مرتبط با محصولات متن باز (Open Source) تبعیت نمی کنند. این نرم افزار از پایه و براساس توان داخلی در شرکت سازه اطلاعات سامان تولید شده است.

آدرس کوتاه شده: