چچ
هیچ چیزی را از دست ندهید.

هیچ چیزی را از دست ندهید.

ابزاری (Headlines)در محیط تعاملی (Collaboration) سامان سوئیت پیاده سازی شده است که شما را به صورت بلادرنگ از هر تغییری که در حوزه ی محتوا یا داده در محدوده ی دسترسی شما و در کل کاربردهای نرم افزاری رخ دهد به صورت مجتمع، با خبر می کند. در حقیقت یک نوار زمانی پیوسته از تغییرات محتوایی ایجاد می شود.

آدرس کوتاه شده: