چچ
پایش کیفی وجوه عملکردی سیستم را به خودش بسپارید.

پایش کیفی وجوه عملکردی سیستم را به خودش بسپارید.

نگران پایداری و کارایی سیستم نباشید. سامان سوئیت به یک ابزار خلاقانه منحصر به فرد مجهز است. حاصل و چکیده سالها تجربه در پشتیبانی سیستم های تحت وب و پورتال های سازمانی در قالب تعدادی Checklist مجتمع شده است. ابزار Self-Check سامان سوئیت به صورت زمانبندی شده وضعیت Checklist ها را بررسی و کنترل می نماید و سپس براساس نتیجه و قبل از ایجاد ناپایداری ضمن پیش بینی تمهیدات اولیه، اطلاع رسانی بلادرنگ یا زمانبندی شده به مسئولین مربوطه را انجام می دهد. کنترل ها عموما در سه حوزه امنیت، کارایی، پایداری و صحت عملکرد انجام می شوند

آدرس کوتاه شده: