کار ما فروش محصول نیست، کار ما ارائه مشاوره مناسب برای یک خرید خوب است.

رعایت حقوق مشتری اصل دوم ارتباط ما با مشتری است. اصل اول می گوید که حقوق مشتری بیش از آن چیزی است که ما تا به امروز بدان عمل کرده ایم.

تلاش می کنیم هنگام فروش نهایت شفافیت را در سخنان و نوشته های خود رعایت کنیم، مشتری حق دارد بداند دقیقا چه چیزی را می خرد، بداند هر یک از ما دقیقا چه تعهداتی را می پذیریم و بداند چه تعهداتی را نمی توانیم بپذیریم.

خرید سازه اطلاعات سامان

چچ

نحوه محاسبه مبلغ قراردادهای پشتیبانی سامان سوئیت

کلیه قراردادهای فروش، طراحی و پیاده سازی سامان سوئیت و مولفه های نرم افزاری وابسته، به صورت پیش فرض دارای سه ماه خدمات گارانتی و پشتیبانی با سطح سرویس استاندارد به صورت رایگان از تاریخ نصب محصول در دامنه اصلی می باشند. پس از پایان دوره پشتیبانی رایگان، خدمات پشتیبانی محصول در قالب انعقاد قرارداد پشتیبانی ارائه می گردد.

تاریخ اعتبار : ۳۱ خرداد ۱۳۹۹
نحوه محاسبه مبلغ قراردادهای پشتیبانی با سطح سرویس استاندارد به شرح زیر می باشد:

هزینه پشتیبانی یک ساله (با سطح سرویس استاندارد) در اولین سال بهره برداری پس از نصب محصول :
30 درصد مبلغ کل قرارداد فروش و اجرا (بدون لحاظ تخفیف در فروش)

تمدید قرارداد پشتیبانی:

برای تمدید قرارداد پشتیبانی در سالهای آتی، و براساس نرخ نامه سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، هزینه پشتیبانی مشمول نرخ افزایش سالانه (نرخ تورم سالانه اعلامی بانک مرکزی- بخش خدمات از شاخص بهای تولید کننده - و نرخ افزایش حقوق رسمی اعلامی وزارت کار و امور اجتماعی) خواهد بود. لازم به ذکر است چنانچه در طول سال قبل توسعه های جدیدی انجام شده باشد و یا محدوده مجوزهای نرم افزاری اضافه شده باشد، 30 درصد مبلغ توسعه ها یا تغییرات محدوده (بدون لحاظ تخفیفات در فروش یا اجرا) نیز به مبلغ پشتیبانی در سال جدید اضافه می گردند. طبیعی است در صورت کوچک شدن محدوده تحت پوشش پشتیبانی به نسبت تاثیر کاهشی بر رقم قرارداد سالانه جدید نیز در نظر گرفته خواهد شد.
همچنین لازم به ذکر است، سطح پیش فرض خدمات و تعهدات شرکت مطابق شرایط قرارداد پشتیبانی با سطح سرویس استاندارد می باشد، اما درصورت نیاز به تعهد سطح سرویس متفاوت، هزینه ها و شرایط قرارداد در دو سطح پایه و ویژه نیز قابل ارائه می باشد.
آدرس کوتاه شده: