چچ

طراحی پورتال (پرتال) سازمانی Enterprise Portal

تاریخ اعتبار : 31 خرداد 1397

کلیه مبالغ ذکر شده در تعرفه قیمت محصولات و خدمات پورتال سامان، مشروط به مفروضات و شرایط ذیل و بدون تغییر در در قالب قراردادهای فروش و پشتیبانی شرکت، اعتبار دارد و در صورت تغییر آنها مستلزم برآورد مجدد براساس شرایط اختصاصی پروژه مورد نظر خواهند بود.

  • پروژه های اجرا و راه اندازی پورتال

1. عوارض و مالیات بر ارزش افزوده در مبالغ تعرفه لحاظ نگردیده و در زمان صدور صورتحساب به مبلغ نهایی افزوده می شود.
2. مبلغ محاسبه شده جهت اجرای پروژه پورتال، صرفا برای یک نسخه از نرم افزار به منظور استفاده در سازمان خریدار بوده و چنانچه سازمان های بالاسری و یا پایین دستی سازمان خریدار، که دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشند قصد استفاده از نرم افزار را داشته باشند، قیمت محاسبه شده متفاوت خواهد بود.

  • مجوز استفاده از نرم افزار (License)

3. نرم افزار پورتال سامان و محصولات وابسته به صورت بسته نرم افزاری ارائه می شوند و مشمول تغییر و توسعه براساس نظرات خریدار نمی شوند. با توافق طرفین و لحاظ هزینه مجزا، امکان ویژه سازی برای برخی ویژگی ها و امکانات مقدور می باشد.
4. درصورتی که یک مشتری پس از اجرای پروژه نیازمند تغییر سطح نسخه (از استاندارد به تجاری یا تجاری به سازمانی) باشد، باید مابه التفاوت نرخ روز نسخه خریداری شده قبلی و نسخه مورد نظر به علاوه ما به تفاوت هزینه توسعه مقیاس پورتال و هزینه خدمات احتمالی مورد نیاز را پرداخت نماید. همچنین، تاثیر این تغییر نسخه، بر قرارداد پشتیبانی محصول اعمال خواهد گردید.
5. چنانچه پس از خریداری یک نسخه پورتال، سرویس های جدیدی به نسبت محصولی که قبلا توسط یک مشتری خریداری گردیده است به ویژگی ها و امکانات آن نسخه پورتال اضافه گردد، درصورت نیاز مشتری و با تخفیف 30%، سرویس های مذکور امکان نصب و راه اندازی در پورتال مشتری را دارند. توجه به این موضوع لازم است که برای نصب و راه اندازی برخی سرویس های جدید (مشابه مدیریت درگاه واحدهای سازمانی) نیاز به ارتقای سرویس های وابسته می باشد. در خصوص ارتقاء یا جایگزینی سرویس هایی که قبلا توسط یک مشتری خریداری گردیده است، مشروط به برقرار بودن قرارداد پشتیبانی، نیاز به هزینه مجدد بابت مجوز نرم افزار نمی باشد.
6. ابزارهای زیرساخت توسعه پذیری در زیرپورتال ها دردسترس نمی باشند و فقط با سطح دسترسی مدیریت در پورتال اصلی امکان کار با این ابزارها فراهم می باشد.
7. درصورت تقاضای مشتری در آینده و پس از اجرای پروژه راه اندازی پورتال جهت توسعه مقیاس محصول، ارزش مولفه های نرم افزاری براساس تعرفه جاری در زمان درخواست، مبنای برآورد قیمت توسعه مقیاس پورتال قرار خواهد گرفت.
8. نرم افزار پورتال سامان و محصولات وابسته دارای نشان تجاری و تحت پوشش حقوق مالکیت اثر بوده و خریدار متعهد به حفظ کامل نام و نشان تجاری فروشنده بر روی نرم افزار و ملحقات آن به همان صورت که از سوی فروشنده ارائه می شود، می باشد.

  • خدمات استقرار، پیاده سازی و توسعه پورتال

9. خدمات تدوین سند معماری محتوا، فعالیتهای تامین و انتشار محتوا یا کانورت و انتقال مکانیزه اطلاعات را شامل نمی گردد.
10. خدمات طراحی نمای گراقیکی، طراحی المانهای گرافیکی اختصاصی مرتبط با برند (آرم، لوگو، ...) را شامل نمی گردد. خریدار می تواند با ارائه آرم، لوگو، رنگ سازمانی و یا سایر المانهای گرافیکی اختصاصی کسب و کار خود، درخواست نماید تا از آنها در طراحی نمای گرافیکی استفاده گردد.
11. در صورت نیاز خریدار به نصب سامانه های نرم افزاری تکمیلی روی سرور (امنیتی، پایش،...)، هزینه مجزا محاسبه خواهد گردید.
12. هزینه اعلام شده برای نصب و راه اندازی اولیه نرم افزار پورتال صرفا هزینه نصب نرم افزار پورتال و مولفه های نرم افزاری وابسته را شامل می شود. درخصوص نصب مجدد پروژه های اجرا شده، هزینه برگرداندن اطلاعات (restore)، و برقراری مجدد اتصالات یکپارچگی قبلی با سیستم های نرم افزاری خریدار، مشمول هزینه خدمات مازاد، براساس نفر ساعت صرف شده می باشد.
13. نمای گرافیکی زیرپورتال به صورت پیش فرض برپایه نمای گرافیکی پورتال اصلی یا یکی از زیرپورتالهای فعال آن ایجاد می شود. در صورت نیاز خریدار، طراحی نمای گرافیکی مستقل به صورت استاندارد یا ویژه، برای زیرپورتال با هزینه مجزا امکان پذیر است.
14. برای هر یک از نسخ پورتال میزان ساعت آموزش مشخصی با لحاظ شرایط ذیل به صورت رایگان پیش بینی گردیده است:

14.1. ارائه خدمات آموزش، در محل فروشنده انجام می گیرد. درصورت درخواست خریدار، با لحاظ هزینه های ایاب و ذهاب، اقامت و سربار زمانی رفت و آمد، امکان ارائه آموزش ها در محل خریدار وجود دارد.

14.2. مهلت زمانی استفاده از این ساعات آموزشی، طول دوره اجرای پروژه می باشد، در عین حال با توافق مکتوب طرفین ارائه بخشی از آموزش ها با تاخیر و حداکثر تا پایان دوره پشتیبانی رایگان قابل برگزاری می باشد.

14.3. این میزان ساعت، بر اساس تجربه و برای آموزش الزامات مدیریت و راهبری پورتال تعیین گردیده است، لذا ممکن است آموزش برخی جزئیات و بخش های پورتال نیازمند تخصیص ساعات آموزشی بیشتر با هزینه مجزا باشد.

  • تعهدات سطح سرویس خاص (کارایی، امنیت، ...)

15. پورتال سامان و محصولات وابسته به صورت یک راهکار امن و کارا صرفا بر روی سرور مجازی و یا فیزیکی نصب می گردد و این نرم افزار دارای تاییدیه امنیتی از مراجع ذیصلاح می باشد. در صورت نیاز خریدار به دریافت تاییدیه امنیتی اختصاصی حین اجرای پروژه پورتال:

15.1. خریدار صرفا مجاز به برونسپاری ارزیابی امنیتی به پیمانکار دارای مجوز آزمون امنیتی از مراجع ذیصلاح، می باشد.

15.2. هزینه های هرگونه تست و ارزیابی برعهده خریدار می باشد.

15.3. پیکربندی امن نرم افزار پورتال سامان و محصولات وابسته، برای دریافت تاییدیه، برعهده شرکت می باشد.

15.4. پیکربندی امن سرور و نرم افزارهای پایه آن برعهده خریدار می باشد.

16. شروع دوره پشتیبانی رایگان همزمان با دسترسی به همه یا بخشی از نرم افزار خریداری شده از طریق دامنه اصلی خریدار در اینترنت / آدرس IP یا دامنه داخلی اینترانت سازمانی می باشد، هر چند انجام یا تحویل بخشی از خدمات و تعهدات موضوع قرارداد (طی قرارداد یا توافقات بعدی) به پس از مقطع آغاز بهره برداری موکول شده باشد.
17. در دوره پشتیبانی رایگان و به صورت پیش فرض در سال های بعدی، خدمات در سطح سرویس استاندارد ارائه می گردد، در عین حال درصورت نیاز به تعهد سطح سرویس متفاوت، خدمات در دو سطح پایه و ویژه، با هزینه و شرایط متفاوت قابل ارائه می باشد.

آدرس کوتاه شده: