کار ما فروش محصول نیست، کار ما ارائه مشاوره مناسب برای یک خرید خوب است.

رعایت حقوق مشتری اصل دوم ارتباط ما با مشتری است. اصل اول می گوید که حقوق مشتری بیش از آن چیزی است که ما تا به امروز بدان عمل کرده ایم.

تلاش می کنیم هنگام فروش نهایت شفافیت را در سخنان و نوشته های خود رعایت کنیم، مشتری حق دارد بداند دقیقا چه چیزی را می خرد، بداند هر یک از ما دقیقا چه تعهداتی را می پذیریم و بداند چه تعهداتی را نمی توانیم بپذیریم.

خرید سازه اطلاعات سامان

چچ

تعرفه قیمت محصولات و خدمات پورتال سامان

پورتال سامان برای پاسخگویی به نیاز مشتریان مختلف، در سه نسخه استاندارد، تجاری و سازمانی عرضه شده است. طراحی این نسخه ها با توجه به نوع امکانات و کارکردهای مورد نیاز و حجم پردازش و اهداف و کاربرد مورد انتظار هر یک صورت گرفته است. در ادامه جدول قیمت و امکانات و ویژگی های هر یک از این سه نسخه ارائه می گردد.

تاریخ اعتبار : 31 خرداد 1397

با توجه به توضیحات مندرج درراهنمای محاسبه قیمت بر اساس تعرفه محصولات و خدمات پورتال سامان شش مولفه زیر در قیمت کلی اجرای پروژه پورتال تا زمان شروع بهره برداری رسمی تاثیر گذار می باشند:

 • قیمت مجوز نرم افزار (لایسنس نرم افزار)
 • هزینه خدمات پیاده سازی، استقرار و توسعه پورتال
 • هزینه تعهدات مالی و حقوقی خاص (نحوه پرداخت، تضامین، ...) (در صورت وجود)
 • هزینه تعهدات سطح سرویس خاص (امنیت، کارایی، ...) (در صورت وجود)
 • هزینه تامین هاستینگ (میزبانی وب) (تامین برعهده خریدار)
 • هزینه تامین و انتشار محتوای اولیه (اجرا برعهده خریدار)

تبصره: کلیه قیمت های مندرج در تعرفه، در چارچوب شرایط قید شده در بخششرایط و مفروضات نرخ های تعرفه معتبر می باشد.
در ادامه جزئیات محاسبه هر یک از مولفه ها تشریح شده است:

1.1. تعرفه قیمت مجوز نرم افزار (لایسنس) پورتال سامان
مطابق فرمول زیر چهار مولفه در محاسبه قیمت مجوز نرم افزار پورتال سامان تاثیر گذار می باشد.
قیمت مجوز نرم افزار (لایسنس)= ] قیمت نسخه پایه پورتال + قیمت ابزارهای زیرساخت توسعه انتخابی + قیمت سرویس های کاربردی افزودنی و انتخابی [ * ضرایب توسعه مقیاس (بند 1.1.4)

1.2. قیمت مجوز نرم افزار(لایسنس) نسخ پایه پورتال سامان
پورتال سامان برای پاسخگویی به نیاز مشتریان در سطوح مختلف، در سه نسخه استاندارد، تجاری و سازمانی عرضه شده است. طراحی این نسخه ها با توجه به نوع امکانات و کارکردهای مورد نیاز، حجم پردازش، اهداف و کاربرد مورد انتظار جامعه هدف صورت گرفته است. ذیل جدول قیمت و امکانات و ویژگی های هر یک از این سه نسخه ارائه می گردد.

نام نسخه قیمت (ریال)

پورتال سامان - نسخه استاندارد

140/000/000

پورتال سامان - نسخه تجاری

300/000/000

پورتال سامان - نسخه سازمانی

680/000/000

توضیح 1: جدول مقایسه ویژگی های هریک از نسخ فوق در بخش مقایسه امکانات نسخ پورتال سامان ، ارائه شده است.

1.1.2. قیمت مجوز نرم افزار(لایسنس) ابزارهای زیرساخت توسعه پورتال
برای آن دسته از سازمانهایی که نیروی متخصص توسعه دهنده نرم افزار در اختیار دارند، این امکان وجود دارد که مجوز استفاده از ابزارهای توسعه پذیری پورتال سامان را نیز خریداری و روی پورتال اصلی خود راه اندازی نمایند:

ابزارهای زیر ساخت توسعه پذیری پورتال قیمت (ریال)

ابزار مدیریت فرآیند کسب و کار (فرم ساز، گزارش ساز، کارتابل، موتور گردش کار)**

380/000/000

ابزار یکپارچه سازی پورتال سامان ( Web Service, LDAP, DBSync )*

320/000/000

ابزار توسعه نرم افزار پورتال سامان**

380/000/000

** صرفا قابل نصب بر روی نسخه سازمانی.
* صرفا قابل نصب بر روی نسخه تجاری یا سازمانی.

1.1.3. قیمت مجوز نرم افزار(لایسنس) سرویس های کاربردی افزودنی
علاوه بر هسته نرم افزار پورتال و سرویس های پیش بینی شده در هر نسخه، پورتال سامان سرویس های نرم‌ افزاری افزودنی ویژه ای نیز جهت نیازمندیهای خاص مشتریان ارائه نموده است.

سرویس های کاربردی افزودنی قیمت (ریال)

بسته سرویسهای تخصصی بانکی **

260/000/000

بسته سرویسهای تخصصی بیمه ای *

150/000/000

فروشگاه برخط نسخه استاندارد (تا 100 کالا)

100/000/000

فروشگاه برخط نسخه پیشرفته (بیشتر از 100 کالا)

250/000/000

باشگاه مشتریان نسخه استاندارد (تا 10000 عضو)

120/000/000

باشگاه مشتریان نسخه سازمانی (بیشتر از 10000 عضو)

350/000/000

موتور جستجوی سازمانی **

200/000/000

سامانه پشتیبانی فنی ( TSS ) **

110/000/000

سامانه پرسش و پاسخ سازمانی *

50/000/000

سامانه مدیریت ایده و خلاقیت *

80/000/000

سامانه شبکه اجتماعی سازمانی

130/000/000

وبلاگ سازمانی

50/000/000

ویژه سازی یا تولید سفارشی سامانه براساس نیاز خریدار

برآوردی

** صرفا قابل نصب بر روی نسخه سازمانی.
* صرفا قابل نصب بر روی نسخه تجاری یا سازمانی.

1.1.4. ضرایب توسعه مقیاس کاربرد پورتال
قیمت های پایه مولفه های نرم افزاری در جداول فوق بر اساس پورتال یک زبانه و بدون مجوز ایجاد پورتال فرعی تنظیم شده اند. در صورت نیاز به توسعه مقیاس پورتال (فعال سازی زبان های دیگر یا برخورداری از قابلیت ایجاد زیرپورتال)، ضرایب زیر در جمع قیمت پایه مولفه های نرم افزاری انتخابی و مولفه های نرم افزاری که خاص مشتری توسعه داده می شوند، اعمال خواهد شد.

حوزه توسعه مقیاس نحوه محاسبه

مجوز چند زبانی

ضریب 1/1 به ازای مجوز هر زبان فعال سازی شده در هسته


مجوز پورتال فرعی (زیر پورتال)

مجوز تا 5 زیر پورتال: ضریب 1/1
مجوز تا 40 زیر پورتال: ضریب 1/2
مجوز زیرپورتال نامحدود: ضریب 1/3

مجوز تغییر آدرس زیر پورتال به آدرس دامنه مستقل

30/000/000 ریال به ازای تنظیم هر دامنه مستقل

ضرایب جدول فوق، صرفا مربوط به هزینه ارتقاء مجوز پورتال است و هزینه خدمات مرتبط با هر یک جداگانه دریافت می شود. به عنوان مثال با 20% افزایش در قیمت پایه مولفه های نرم افزاری، مجوز ایجاد حداکثر 40 زیرپورتال فراهم می گردد اما پیاده سازی و ایجاد هر زیرپورتال و یا اجرای معماری محتوا و طراحی نمای گرافیکی برای زبان های انتخابی مشمول هزینه خدمات به صورت مجزا خواهند بود.

1.2. تعرفه قیمت خدمات پیاده سازی، استقرار و توسعه پورتال سامان
اجرای یک پروژه پورتال مستلزم انجام مجموعه ای از فعالیتها و خدمات پیاده سازی است. برای اجرای پروژه برخی از این خدمات اختیاری و برخی اجباری هستند. لازم به ذکر است در پکیج های نرم افزاری نسخ پورتال، برخی خدمات به صورت رایگان لحاظ گردیده است.

1.2.1 تعرفه قیمت خدمات موضوعی
مجموعه ای از خدمات مرتبط با پورتال، موضوع و شرح وظیفه مشخصی داشته و قیمت آنها به شرح زیر تعیین شده است:

عنوان خدمت قیمت (ریال)

تدوین سند معماری محتوا، پیاده سازی ساختار محتوا و چیدمان صفحات

نفر ساعت کارشناسی (بر اساس تعداد زبان، تعداد صفحات، حجم و پیچیدگی ساختار محتوا)

طراحی نمای گرافیکی استاندارد (طرح عمومی / سرصفحه اختصاصی)

یک زبانه 15/000/000
(هر زبان اضافه8/000/000)

طراحی نمای گرافیکی ویژه

یک زبانه 35/000/000
(هر زبان اضافه 15/000/000)

طراحی انیمیشن صفحه معرفی (Flash intro)

هر ثانیه 750/000

یک نوبت نصب و پیکربندی زیرساخت نرم افزاری پایه شامل (سیستم عامل، پایگاه داده، وب سرور) بر روی سرور virtual یا dedicate

20/000/000

یک نوبت نصب و پیکربندی اولیه نرم افزار پورتال و مولفه های وابسته

15/000/000

نصب و پیکربندی سرور Mirror ، Backup Server ، ...

هزینه اجرا به نوع پیکربندی درخواستی و شرایط دیتاسنتر بستگی دارد.

بارگزاری اطلاعات و صفحه آرایی HTML ( معادل محتوای یک صفحه A4 بدون گرافیک)

750/000

راه اندازی اولیه زیرپورتال شامل :

 • ایجاد زیرپورتال بر اساس ماژولهای منتخب از پورتال اصلی
 • ایجاد ساختار محتوا و سرفصل های اطلاعاتی
 • پیاده سازی چیدمان صفحه اصلی
 • طراحی سرصفحه نمای گرافیکی (منطبق بر پورتال اصلی)

53/000/000

راه اندازی کامل زیرپورتال شامل :

 • راه اندازی اولیه زیرپورتال
 • تعریف کاربران و تنظیم حقوق دسترسی
 • ورود اطلاعات محتوا (حدود 30 صفحه HTML)
 • آموزش راهبر پورتال به مدت 4 ساعت

80/000/000
تبصره :
ورود اطلاعات با حجم بیشتر، ساعات آموزش اضافه و سایر خدمات تکمیلی در قالب تعرفه خدمات کارشناسی محاسبه و افزوده خواهد شد.

پیاده سازی فرم و فرآیند های الکترونیکی

برآورد پس از تحلیل نیازمندی ها

پیاده سازی ماژول های محتوایی جدید
(با استفاده از ابزار توسعه نرم افزار)

برآورد پس از تحلیل نیازمندی ها

تبدیل و انتقال داده

بر اساس نفر ساعت کارشناسی برنامه نویسی

اجرای پروژه خارج از شهر تهران

به ازای هر 100 کیلومتر مسافت تا مرکز:
3% مبلغ کل پروژه

ارائه سورس (کد منبع) نرم افزار به صورت پلمپ شده

20 % قیمت مجوز استفاده از نرم افزار

خدمات پشتیبانی نرم افزار پورتال (با سطح سرویس استاندارد) *

در اولین سال بهره برداری پس از نصب محصول، معادل 30 درصد مبلغ کل قرارداد برای یک سال.

خدمات راهبری و نگهداری سرور (با سطح سرویس استاندارد) *

ماهانه 24/000/000 ریال

* : ارائه خدمات پشتیبانی نرم افزار یا خدمات نگهداری سرور، با سطح سرویس پایین تر یا بالاتر از سطح سرویس استاندارد، امکان پذیر بوده اما دارای هزینه متفاتی است.

1.2.2. تعرفه قیمت خدمات کارشناسی
حین اجرای پروژه یا بعد از آن، ممکن است کارفرما نیاز به خدمات یا کارهای اضافه ای داشته باشد که هزینه آنها قبلا در قرارداد پیش بینی نشده باشد. هزینه این خدمات بر حسب هزینه نیروی انسانی صرف شده، طبق جدول زیر محاسبه خواهد شد :

عنوان هزینه (ریال)

خدمات کارشناسی پشتیبانی:
(کارشناس پشتیبانی با تحصیلات کارشناسی و 3 سال سابقه کار)

 • آموزش مدیریت و کاربری پورتال
 • پشتیبانی یا رفع اشکال
 • مدیریت محتوا در پورتال

ساعتی 1/100/000

خدمات کارشناسی توسعه و برنامه نویسی:
(کارشناس توسعه و برنامه نویسی با تحصیلات کارشناسی و 6 سال سابقه کار)

 • توسعه و تغییرات نرم افزار
 • توسعه و تغییرات گرافیکی
 • تبدیل و آماده سازی اطلاعات
 • آموزش های تخصصی (راهبری سرور، توسعه پذیری، یکپارچه سازی) پورتال
 • تنظیمات سرور و امور فنی میزبان وب

ساعتی 1/750/000

خدمات کارشناسی تحلیل و طراحی و برنامه نویسی ارشد:
(کارشناس تحلیل و طراحی با تحصیلات کارشناسی و 9 سال سابقه کار)

 • تحلیل و طراحی معماری محتوا
 • تحلیل و طراحی نیازمندیهای نرم افزاری جدید
 • توسعه و تغییرات پیچیده در نرم افزار

ساعتی 2/000/000

خدمات مشاوره، مدیریت پروژه و امنیت:
(کارشناس تحلیل و طراحی با تحصیلات کارشناسی و کارشناسی ارشد و 12 سال سابقه کار)

 • مدیریت پروژه
 • مشاوره تخصصی
 • خدمات امنیت سرور و نرم افزار

ساعتی 2/800/000

استقرار نیروی مقیم با تخصص پشتیبانی و راهبری محتوا *
(کارشناس پشتیبانی با تحصیلات کارشناسی و 3 سال سابقه کار)

ماهیانه: 86/000/000

استقرار نیروی مقیم با تخصص پیاده سازی فرم، فرآیند و سرویس محتوایی *
(کارشناس توسعه و برنامه نویسی با تحصیلات کارشناسی و 6 سال سابقه کار)

ماهیانه: 150/000/000

* : استقرار نیروی مقیم به صورت تمام وقت روزکار (44 ساعت در هفته) در محیط کارفرما و تحت مدیریت کارفرما، با حق استفاده از تعطیلات و مرخصی استحقاقی و سایر شرایط قانون کار صورت می پذیرد.

1.3. هزینه تعهدات سطح سرویس خاص
کلیه قیمت ها و برآوردهای مندرج در این تعرفه، مشروط به قبول پیش فرض های نصب و راه اندازی نرم افزار پورتال سامان و مولفه های وابسته، برای پاسخ گویی به ترافیک بازدید معمول و قابل پاسخ از طریق یک سرور فیزیکی یا مجازی و بدون ارتباطات مکانیزه یکپارچه با سایر سیستم ها، تنظیم شده است. همچنین پیکربندی امنیتی محصول، روی سرور پورتال و در لایه های سیستم عامل، سرویس دهنده وب، سرویس دهنده پایگاه داده و نرم افزار پورتال براساس استاندارد شرکت اجرا می گردد.
لذا درصورت نیاز خریدار، به تامین سطح متفاوتی از یکپارچگی، کارایی و امنیت برای پورتال (از جمله تحمل ترافیک بازدید همزمان بالا، ترافیک کل روزانه بالا، پاسخ به حساسیت های امنیتی ویژه، دردسترس پذیری بالاتر، اتصال به سیستم های ناهمگون، تامین و انتشار محتوا به منظور جذب مخاطب، تبلیغ و یا Promotion رسانه ای، ...) عواملی هستند که علاوه بر تغییر در پیکربندی معماری نصب نرم افزار، نیازمند محاسبه هزینه های طراحی مدل کارایی و امنیت پروژه می باشد و حسب مورد در قیمت کلی پروژه لحاظ می گردد.

1.4. هزینه سربار تعهدات حقوقی و مالی خاص
تمامی قیمت های مندرج در این تعرفه، صرفا در چارچوب نمونه قرارداد ارائه شده از سوی شرکت سازه اطلاعات سامان ، معتبر می باشد. لذا هرگونه تغییر کلی و یا جزیی در مفاد قرارداد مانند تغییر در شرایط نحوه پرداخت، تعهدات حقوقی قرارداد، تضامین مالی و ...، که برای این شرکت تعهد بالاتر، ریسک های جدید، یا هزینه های مستقیم یا غیر مستقیم دیگری ایجاد نماید، متناسبا هزینه های سربار ایجاد شده محاسبه و به قیمت کل پروژه افزوده می گردد. برخی موضوعات مشخص که ممکن است مورد درخواست واقع شود، در جدول ذیل آورده شده است:

هزینه (ریال)

ارائه تضمین در قالب چک شرکت با قید بابت

2% مبلغ چک

ارائه تضمین در قالب ضمانت نامه بانکی

5% مبلغ ضمانت نامه

کسر و سپرده نمودن بخشی از پرداخت ها

9% از کل مبلغ کسر و سپرده شده

تغییر در شرایط پرداخت

2% مبلغ، به ازای هر ماه ایجاد تاخیر در پرداخت به نسبت قالب قرارداد شرکت

حق فسخ یک طرفه به نفع خریدار

2% مبلغ قرارداد

اعمال سایر شرایط و تعهدات به نفع خریدار

برآوردی

فایلهای پیوست
آدرس کوتاه شده: