چچ

راهکارهای اختصاصی سفارشی

اجرای پروژه های سفارشی و خاص منظوره بخش بزرگی از فعالیت های شرکت مهندسی سازه اطلاعات سامان را شامل می­شود. این پروژه ها که عمدتا بر اساس نیازمندی های خاص شکل گرفته اند طبعا نیازمند طراحی راهکار های اختصاصی هستند. بنا بر این چنانچه نیازمندی های یک سازمان در محدوده راهکارهای معرفی شده قرار نگیرد شرکت مهندسی سازه اطلاعات سامان آمادگی دارد با فعالیت شناخت و تحلیل نیازمندی های کسب و کار نسبت به طراحی و ارائه انواع راهکارهای اختصاصی اقدام نماید. قطعا امکانات ویژه نرم افزار پورتال سامان در حوزه هایی مانند ابزارهای مدیریت فرآیند، یکپارچه سازی و توسعه های محتوایی به همکاران ما در ارائه انواع راهکارهای اختصاصی سفارشی کمک بزرگی خواهد نمود.

آدرس کوتاه شده: