چچ

ویژگی های برتر پورتال سامان

پشتیبانی از معماری سرویس گرا، قابلیت یکپارچه سازی با فناوری ناهمگون، زیرساخت توسعه فرآیندهای سازمانی، زیرساخت توسعه فرآیندهای سازمانی، توسعه پذیری، استقلال از سکو و بهره‌گیری از فناوری‌های متن باز

پشتیبانی از معماری سرویس گرا
معماری سرویس گرا این امکان را می دهد که پورتال هم از طریق پیاده سازی سرویس های جدید و هم از طریق یکپارچه سازی با سرویس های موجود در سایر حوزه های کاربردی توسعه یابد. این الگوی توسعه جزئیات هر سرویس را از فراخوانی کننده پنهان نموده و بدلیل اجرای مستقل سرویسها، پایداری کلی سیستم را بالاتر می برد. یکی از مکانیسم هایی که در چارچوب این معماری در پورتال سامان پیاده سازی شده است، پشتیبانی از وب سرویس ها است.
قابلیت یکپارچه سازی با فناوری ناهمگون
اصول یکپارچه سازی در پورتال سامان بر استفاده از پروتکلهای استانداردی است که در همه محیط ها و تکنولوژیها پشتیبانی شود. بنابراین صرف نظر از تکنولوژی سایر سیستم ها، در صورت پشتیبانی آن سیستم ها از پروتکلهای استاندارد، پورتال سامان امکان یکپارچه سازی با آنها را در لایه های مختلف دارد. جزئیات این قابلیتها در بخش مربوط به بسته یکپارچه سازی تشریح شده است.
زیرساخت توسعه فرآیندهای سازمانی
پورتال سامان زیرساخت مناسبی برای توسعه فرآیندهای الکترونیکی سازمان ها است. این پورتال با بهره گیری از مجموعه ای از ابزار ها و استانداردهای توسعه فرآیندهای سازمانی مانند موتور گردش کار، کیت توسعه فرم های سازمانی، امکانات و استانداردهای یکپارچه سازی با سایر منابع سازمانی و . . بستر مناسبی برای تولید و ارائه خدمات الکترونیکی و پیاده سازی فرآیندهای سازمانی است.
توسعه پذیری
پورتال سامان دارای زیرساختی کاملا توسعه پذیر است. مدیر پورتال می تواند با استفاده از امکانات توسعه پورتال سامان، نسبت به توسعه و ایجاد ماژول های جدید بر روی پورتال اقدام نماید. مجموعه ابزارهای موجود بر روی بسته توسعه ماژول های پورتال سامان این امکان را به مدیر یا توسعه دهنده پورتال می دهد تا بدون نیاز به دانش فنی و تسلط به زبان های برنامه نویسی نسبت به توسعه سرویس ها و ماژولهای جدید بر روی پورتال اقدام نمایند.
استقلال از سکو و بهره‌گیری از فناوری‌های متن باز
یکی از امتیازات مهم پورتال سامان استقلال از پلاتفرم و قابلیت اجرا بر روی هر نوع سرور با هر سیستم عامل است. بدلیل این ویژگی، امکان نصب، پیکربندی و اجرای پورتال سامان بر روی سرورهای Linux وجود داشته و از مزایای امنیت، پایداری و کارآیی بالاتر این سرورها استفاده می شود. ضمن اینکه علاوه بر سیستم عامل، وب سرور و پایگاه داده مورد نیاز نیز مبتنی بر فناوریهای متن باز بوده و محدودیت کپی رایت جهت استفاده در کشور ندارند.
آدرس کوتاه شده: