چچ
سازمان مدارس غیر دولتی و مشارکتهای مردمی

سازمان مدارس غیر دولتی و مشارکتهای مردمی

بانک توسعه صادارت درتیرماه سال 1370 و با هدف جبران کمبود نیاز کشور به یک نهاد مالی معتبر وموجه در بخش صادرات ـ واردات تاسیس گردید. رسالت این بانک با توجه به اهداف کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور کمک به توسعه صادرات غیر‌نفتی و گسترش مبادلات تجاری و اقتصادی با سایر کشورها است.

براین اساس پروژه پورتال اینترنتی بانک به پنج زبان زنده دنیا شامل فارسی، عربی، انگلیسی، اسپانیایی و فرانسه در دستور کار قرارگرفت تا علاوه برمعرفی خدمات نسبت به تسهیل برخورداری از فرصت های تجاری سرمایه گذاری برای فعالان بخش خصوصی اقدام نمایند. درمحدوده پروژه پورتال اینترنتی بانک توسعه صادارت راه اندازی نسخه موبایل و یک زیرپورتال اختصاصی ویژه همکاران ستاد و شعب بانک نیز پیش بینی گردیده است.

تلفن :88838604

آدرس :تهران، میدان فردوسی، خیابان سپهبد قرنی شمالی، ساختمان شهید علاقه مندان

نماینده مشتری : آقای مهندس علیرضا محجوبی

به منظور توسعه مشارکت مردم در حوزه آموزش و پرورش، حمایت از سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد زمینه‌های لازم جهت توسعه کمی و ارتقای کیفی مدارس و مراکز، در سال 1388 با تصویب اساسنامه سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی درهیات وزیران این سازمان از انتقال کلیه وظایف، امکانات و اعتبارات معاونت توسعه مشارکتهای مردمی در وزارت آموزش و پرورش تشکیل گردید.
هدف از اجرای پروژه پورتال اینترنتی سازمان مدارس غیردولتی علاوه بر اصلاح و بهبود زیر ساخت های نرم افزاری پورتال سازمان به ویژه در حوزه امنیت و تامین دسترسی به خدمات برای آحاد مراجعه کنندگان و ذینفعان معرفی کامل خدمات، ظرفیت ها و فرصت های همکاری و سرمایه گذاری به ویژه در بخش مدارس هوشمند، آموزش از راه دور و آمور شوراها و مدارس هیات امنایی بوده است که برای این منظور از سرویس اختصاصی درگاه واحد سازمانی برای معرفی و تجمیع دسترسی به داده ها، ایین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به هر یک از معاونت ها و ادارت کل ذیل این سازمان استفاده شده است.


پروژه ها و خدمات

پورتال اینترنتی سازمان مدارس غیر دولتی و مشارکتهای مردمی

به منظور توسعه مشارکت مردم در حوزه آموزش و پرورش، حمایت از سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد زمینه‌های لازم جهت توسعه کمی و ارتقای کیفی مدارس و مراکز، در سال 1388 با تصویب اساسنامه سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی در هیات وزیران این سازمان از انتقال کلیه وظایف، امکانات و اعتبارات معاونت توسعه مشارکتهای مردمی در وزارت آموزش و پرورش تشکیل گردید.
هدف از اجرای پروژه پورتال اینترنتی سازمان مدارس غیردولتی علاوه بر اصلاح و بهبود زیر ساخت های نرم افزاری پورتال سازمان به ویژه در حوزه امنیت و تامین دسترسی به خدمات برای آحاد مراجعه کنندگان و ذینفعان معرفی کامل خدمات، ظرفیت ها و فرصت های همکاری و سرمایه گذاری به ویژه در بخش مدارس هوشمند، آموزش از راه دور و آمور شوراها و مدارس هیات امنایی بوده است که برای این منظور از سرویس اختصاصی درگاه واحد سازمانی برای معرفی و تجمیع دسترسی به داده ها، ایین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به هر یک از معاونت ها و ادارت کل ذیل این سازمان استفاده شده است.

http://mosharekat.medu.ir: لینک دسترسی

سال اجرا: 1394

وضعیت: درحال بهره برداری

آدرس کوتاه شده: