به اینکه معتبرترین نام ها ما را انتخاب کرده اند افتخار می کنیم و خود را در مقابل انتخاب آنها مسئول می دانیم.

مشتریانمان را شایسته بیش از آن چیزی می دانیم که تا امروز به آنها ارائه کرده ایم و اعلام رضایت امروز آنها را از سر لطف و دوستی آنها می دانیم.

موفقیت امروز ما نتیجه همکاری سازنده و بی دریغ همه شرکای تجاری ماست. لطفا برای آشنایی با شرکای ما به صفحه مشتریان مراجعه نمایید.

چچ
پارک علم و فناوری خراسان

پارک علم و فناوری خراسان

پارک علم وفناوری سازمانی است که به وسیله متخصصین حرفه ای مدیریت می‌شود و هدف اصلی آن افزایش ثروت در جامعه از طریق ارتقاء فرهنگ نوآوری و رقابت سازنده میان شرکت های مستقر در پارک و مؤسسه‌های متکی بر علم و دانش است.

برای دستیابی به این هدف پارک علم وفناوری استان خراسان، جریان دانش و فناوری را در میان دانشگاه ها، مؤسسه‌های تحقیق و توسعه، شرکت های خصوصی و بازار مدیریت می‌کند و رشد شرکت های متکی بر نوآوری را از طریق مراکز رشد و فرآیندهای زایشی تسهیل می‌کند. پارک علم و فناوری خراسان همچنین خدمات دیگری از جمله اختصاص فضاهای کاری و ارائه تسهیلات را فراهم می‌نمایند.

تلفن : 5003333-0511

آدرس : مشهد، کیلومتر 15 بزرگراه آسیایی

نماینده مشتری : مهندس میرزایی


پرژه ها و خدمات

سیستم اتوماسیون اداری (Paperless) توزیع شده

پارک علم و فناوری خراسان به عنوان یک مرکز آموزشی- پژوهشی و در عین حال صنعتی، در بردارنده شرکت های متعددی در حوزه های مختلف فناوری می باشد.
این پروژه اتوماسیون مکاتبات اداری در سطوح مختلف سازمانی این مرکز را در بر می گیرد. در فازهای بعدی این طرح کلیه شرکت های مستقر در مراکز نیز تحت پوشش این سیستم قرار خواهند گرفت.

لینک دسترسی: درون سازمانی

سال اجرا: 1385

آدرس کوتاه شده: