به اینکه معتبرترین نام ها ما را انتخاب کرده اند افتخار می کنیم و خود را در مقابل انتخاب آنها مسئول می دانیم.

مشتریانمان را شایسته بیش از آن چیزی می دانیم که تا امروز به آنها ارائه کرده ایم و اعلام رضایت امروز آنها را از سر لطف و دوستی آنها می دانیم.

موفقیت امروز ما نتیجه همکاری سازنده و بی دریغ همه شرکای تجاری ماست. لطفا برای آشنایی با شرکای ما به صفحه مشتریان مراجعه نمایید.

چچ
سازمان بهزیستی خراسان رضوی

سازمان بهزیستی خراسان رضوی

پورتال اینترنتی سازمان بهزیستی خراسان رضوی بر پایه نرم افزار پورتال سامان در سال 1386 طراحی و اجرا شده است.

سازمان بهزیستی در حرکت به سمت ایجاد رفاه اجتماعی بر اساس اصل 3 و 21 و 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان متولی دولتی رفاه اجتماعی در پنج حوزه توانبخشی - اجتماعی - پیشگیری از معلولیت ها، مشارکت های مردمی و اشتغال در جهت تامین نیازهای اقشار آسیب دیده جامعه نقش مهمی را بر عهده دارد. مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی به منظور تامین موجبات برنامه ریزی، هماهنگی، نظارت و ارزشیابی و تهیه هنجارها و استانداردهای خدماتی و توسعه دامنه اجرای برنامه ها، سازمان بهزیستی در زمینه حمایت از محرومین و ارایه خدمات و تدارکات امکانات پیشگیری و درمانی و توانبخشی حرفه ای و اجتماعی و تجدید تربیت منحرفین اجتماعی و آموزش نیروی انسانی و تامین موجبات تشویق و جلب مشارکت و فعالیت گروه های داوطلب و موسسات غیر دولتی تشکیل گردید.

تلفن :

آدرس :مشهد، خیابان آزادی ،بین چهارراه شهدا و زرینه ،حد فاصل آزادی 8 و 10

نماینده مشتری : خانم دکتر شکیب


پروژه ها و خدمات

پورتال اینترنتی سازمان بهزیستی

هدف از اجرای این پروژه ارایه اطلاعات و خدمات به مددجویان و ذینفعان سازمان بهزیستی استان خراسان رضوی است. این پورتال با دارا بودن بخش هایی مانند چارت سازمانی، تالار گفتگو، خبرگزاری و . . . به ارایه خدمات و اطلاعات می پردازد. همچنین برای ارتباط موثرتر مخاطبین با سازمان انواع فرم های ارایه خدمات به صورت بر خط در دسترس مخاطبین و ارباب رجوع قرار دارد.

لینک دسترسی: http://khorasan-razavi.behzisti.ir

سال اجرا: 1386

آدرس کوتاه شده: