چچ
سازمان بهزیستی خراسان رضوی

سازمان بهزیستی خراسان رضوی

پورتال اینترنتی سازمان بهزیستی خراسان رضوی بر پایه نرم افزار پورتال سامان در سال 1386 طراحی و اجرا شده است.

سازمان بهزیستی در حرکت به سمت ایجاد رفاه اجتماعی بر اساس اصل 3 و 21 و 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان متولی دولتی رفاه اجتماعی در پنج حوزه توانبخشی - اجتماعی - پیشگیری از معلولیت ها، مشارکت های مردمی و اشتغال در جهت تامین نیازهای اقشار آسیب دیده جامعه نقش مهمی را بر عهده دارد. مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی به منظور تامین موجبات برنامه ریزی، هماهنگی، نظارت و ارزشیابی و تهیه هنجارها و استانداردهای خدماتی و توسعه دامنه اجرای برنامه ها، سازمان بهزیستی در زمینه حمایت از محرومین و ارایه خدمات و تدارکات امکانات پیشگیری و درمانی و توانبخشی حرفه ای و اجتماعی و تجدید تربیت منحرفین اجتماعی و آموزش نیروی انسانی و تامین موجبات تشویق و جلب مشارکت و فعالیت گروه های داوطلب و موسسات غیر دولتی تشکیل گردید.

تلفن :

آدرس :مشهد، خیابان آزادی ،بین چهارراه شهدا و زرینه ،حد فاصل آزادی 8 و 10

نماینده مشتری : خانم دکتر شکیب


پروژه ها و خدمات

پورتال اینترنتی سازمان بهزیستی

هدف از اجرای این پروژه ارایه اطلاعات و خدمات به مددجویان و ذینفعان سازمان بهزیستی استان خراسان رضوی است. این پورتال با دارا بودن بخش هایی مانند چارت سازمانی، تالار گفتگو، خبرگزاری و . . . به ارایه خدمات و اطلاعات می پردازد. همچنین برای ارتباط موثرتر مخاطبین با سازمان انواع فرم های ارایه خدمات به صورت بر خط در دسترس مخاطبین و ارباب رجوع قرار دارد.

لینک دسترسی: http://khorasan-razavi.behzisti.ir

سال اجرا: 1386

آدرس کوتاه شده: