چچ
فرهنگستان هنر

فرهنگستان هنر

فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1378 تشکیل شد. طبق ماده 1 اساسنامه این فرهنگستان، فرهنگستان هنر به منظور پاسداری از میراث و هنر اسلامی و ملی و پیشنهاد سیاست ها، راهبردها و دستیابی به آخرین یافته ها و نوآوری ها و نیز ارتقای فرهنگ اسلامی برای مقابله با تهدیدهای فرهنگ مهاجم شکل گرفت. فرهنگستان هنر موسسه ای است با شخصیت حقوقی مستقل که به نهاد ریاست جمهوری وابسته است. اعتبارات فرهنگستان در بودجه سالانه کشور در ردیف اعتبارات نهاد ریاست جمهوری منظور می شود.
مجموعه پورتال های اینترنتی فرهنگستان هنر و سازمان های زیرمجموعه این فرهنگستان بر پایه نرم افزار پورتال سامان به اجرا درآمده است.

عنوان : فرهنگستان هنر

تلفن :

آدرس : خیابان طالقانی، خیابان براردران مظفر، شماره 53، فرهنگستان هنر، طبقه دوم، امور رایانه ای

نماینده مشتری : مهندس خاصه


پرژه ها و خدمات


پورتال اینترنتی فرهنگستان هنر

هدف از ایجاد این پورتال ایجاد مرکزی برای معرفی اهالی هنر، آثار هنری و ارائه خدمات و اطلاعات به ایشان می باشد. پایگاه اطلاعاتی پیاده سازی شده در این پورتال با عنوان پایگاه اطلاعاتی اهالی هنر، این امکان را در اختیار تمامی هنرمندان قرار خواهد داد تا ضمن معرفی خود به ثبت و ارائه آثار هنری خویش بپردازند. امکان طبقه بندی اطلاعات هنرمندان بر اساس زمینه فعالیت، امکان درج و ویرایش اطلاعات هنرمندان توسط خود ایشان در فیلدهای اطلاعاتی که پس از تأیید مدیر سیستم عملیاتی می‌گردد و ... از جمله امکانات و قابلیت های این پورتال می باشد. همچنین مخاطبان با مراجعه به این پورتال امکان دسترسی به بیش از بیست و پنج عنوان سرویس الکترونیکی را نیز خواهند داشت.

سال اجرا: 1387
وضعیت: توقف بهره برداری

آدرس کوتاه شده: