چچ
پژوهشگاه مواد و انرژی وزارت علوم

پژوهشگاه مواد و انرژی وزارت علوم

پورتال اینترنتی پژوهشگاه مواد و انرژی هم اکنون با استفاده از زیرساخت پورتال سامان اجرا و پیاده سازی شده است. همچنین با استفاده از زیرساخت پورتال سامان فرآیند پذیرش آنالیز مواد و پورتال مجله بین المللی مهندسی مواد نیز در حال راه اندازی است.

«مرکز خواص مواد» فعالـیت های تحقیقاتی خود را در زمینه های مواد، انرژی های نو، الکترونیک و آلودگی محیط زیست در سال 1350 در دانشگاه صنعتی شریف آغاز کرد. پس از پیروزی انقلاب، مرکز با جذب نیروهای متخصص به تدریج فعالیت های تحقیقاتی خود را گسترش داد و به "مرکز پژوهش های خواص و کاربرد مواد و نیرو" و سرانجام "پژوهشگاه مواد و انرژی" تغییر نام یافت.
پژوهشگاه مواد و انرژی هم اکنون همکاری گسترده ای با دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، صنایع، موسسات اجرایی بخش دولتی و بخش خصوصی برقرار کرده است. این پژوهشگاه دارای سه پژوهشکده سرامیک، نیمه هادی ها و انرژی می باشد که در 9 گروه تخصصی به فعالیت های تحقیقاتی در زمینه های مرتبط با مواد و انرژی می پردازند. علاوه بر این، پژوهشگاه آموزش بخشی از کادر پژوهشی مورد نیاز کشور را از طریق تاسیس و توسعه دوره های تحصیلات تکمیلی در سطوح دکترا (مهندسی مواد) و کارشناسی ارشد (سرامیک، نانو مواد و تبدیل و ذخیره انرژی) و نیز آموزش های کوتاه مدت تخصصی داخلی و خارجی برای انتقال تجربه های فنی به عهده دارد.

تلفن : 36280040-026

آدرس : میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان اهورامزدا، پژوهشگاه مواد و انرژی وزارت علوم

نماینده مشتری : آقای مهندس حاج عبدالعلی


پروژه ها و خدمات

پورتال اینترنتی

پورتال اینترنتی پژوهشگاه مواد و انرژی با هدف ارائه خدمات و اطلاعات این مرکز راه اندازی شد. همچنین در این پروژه فرآیند پذیرش نمونه و درخواست آنالیز بر روی نمونه ها به عنوان فرآیند محوری و کسب و کار اصلی پژوهشگاه، پیاده سازی گردیده است. اجرای پروژه پورتال مجله بین المللی مهندسی مواد نیز از دیگر بخش های این پروژه بوده است. یکی دیگر از نقاط مهم و پررنگ این پروژه اجرا و پیاده سازی سیستم آموزش دانشگاهی و یکپارچه سازی این سیستم با نرم افزار پورتال است.

سال اجرا: 1389
وضعیت: توقف بهره برداری

آدرس کوتاه شده: