چچ
مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی یک از مجتمع های آموزشی نمایندگی ولی فقیه در سپاه است. اجرای نیازهای آموزش نمایندگی ولی فقیه در سپاه و تأمین نیروهای متخصص در حوزه مأموریت های خاص این نمایندگی و تربیت نیروهای انسانی متخصص عقیدتی، سیاسی و فرهنگی در چارچوب مأموریت حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه از جمله ماموریت های این نهاد آموزشی است. مجتمع از نظر سازمانی در تابعیت نماینده ولی فقیه در سپاه بوده و از نظر ساختاری دارای دفاتر و معاونت های تخصصی و پشتیبانی نظیر دفتر هیئت علمی، معاونت های آموزش، پژوهش، دانشجویی، فرهنگی، اداری، پشتیبانی و اجرایی می باشد.
پورتال اینترنتی مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی از اواسط سال 1391 بر پایه پورتال سامان راه اندازی و اجرا شده است.

تلفن : 02512135006

آدرس :قم، بلوار شهید محلاتی، مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

نماینده مشتری :آقای مهندس رستمی


پروژه ها و خدمات

پورتال اینترنتی مجتمع آموزشی شهید محلاتی

هدف از اجرای این پروژه ارایه و معرفی خدمات ارایه شده توسط مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی می باشد. در این پروژه مدیریت امور آموزشی، مدیریت امور پژوهشی و مدیریت امور دانشجویی و .. . به صورت الکترونیکی در حال ارایه خدمات به مخاطبین این مرکز می باشند. این پورتال پل ارتباطی بین دانشکده های فرهنگ و ارتباطات، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، مرکز آموزش روحانیون، مرکز آموزش علمی کاربردی و مرکز آموزش ضمن خدمت به وجود آورده است.
همچنین ارایه آخرین اخبار، کنفرانس ها و همایش ها، آیین نامه ها، فرم ها و .. . از دیگر قابلیت های اطلاع رسانی در این پورتال می باشد.

لینک دسترسی: http://www.smc.ac.ir

سال اجرا: 1390

وضعیت: درحال بهره برداری

آدرس کوتاه شده: