چچ
سیستم اطلاعاتی دانشگاه فردوسی مشهد

سیستم اطلاعاتی دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1353 پس از تغییر نام از آموزشگاه عالی بهداری تاسیس شد. در حال حاضر این دانشگاه با شش دهه تجربه آموزشی - پژوهشی و دارا بودن 15247 دانشجوی کارشناسی، 3113 دانشجوی کارشناسی ارشد، 339 دانشجوی دکتری حرفه ای، 885 دانشجوی دکتری تخصصی و نزدیک به 700 عضو هیات علمی یکی از معتبرترین دانشگاه های ایران محسوب می شود.

تلفن : 8782050-0511

آدرس :مشهد، میدان آزادی، دانشگاه فردوسی مشهد

نماینده مشتری :دکتر کاهانی


پرژه ها و خدمات

سیستم جامع اطلاعاتی حوزه معاونت پژوهشی

این سیستم مشتمل بر بخش های متعددی از قبیل اطلاعات طرح های پژوهشی، کتاب ها، مقالات، پایان نامه ها، فرصت های مطالعاتی، شرکت در مجامع علمی و بین المللی، همایش ها، مجلات و پژوهشکده ها و گزارش های متنوعی از بخش های مختلف می باشد. این پروژه با دیدگاه ایجاد سیستم جامع اطلاعاتی در حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه انجام شده است و از استقرار کامل سیستم در این حوزه معاونت ده سال می گذرد. سرویس های ارائه اطلاعات این سیستم از طریق پورتال اساتید و دانشجویان دانشگاه نیز دردسترس است.

لینک دسترسی: -

سال اجرا: 1383

وضعیت: درحال بهره برداری


سیستم جامع مدیریت منابع انسانی (HRMS)

پروژه سیستم جامع مدیریت منابع انسانی با هدف استقرار زیر سیستم های: کارگزینی استخدام کشوری، کارگزینی تأمین اجتماعی، کارگزینی هیات علمی، حقوق و دستمزد و بورسیه، به صورت یکپارچه و پوشش گروه های مختلف پرسنل دانشگاه (حدود 4000 پرونده پرسنلی) براساس نظام های استخدامی و پرداخت حقوق مختلف اجرا شده است. از ویژگی های ممتاز این پروژه، توزیع شدگی سازمانی عملیات و فرآیندها در سطح واحدها و نیز یکپارچگی با پورتال سازمانی دانشگاه می باشد.

لینک دسترسی: -

سال اجرا: 1382

وضعیت: درحال بهره برداری


سیستم اتوماسیون تغذیه (کارت اعتباری )

پروژه اتوماسیون اداره تغذیه با هدف ایجاد یک سیستم اعتباری الکترونیکی یکپارچه و قابل ارتباط با بستر شناسایی دانشجو (کارت شناسایی) پیاده سازی گردید. در حال حاضر هشت سال از بهره برداری سیستم می گذرد و گردش روزانه 12000 ژتون الکترونیکی برای گروه های مختلف استفاده کننده از سیستم تغذیه به صورت کاملا خودکار بدون نیاز به گردش پول نقد و کاغذ از طریق این سیستم انجام می گیرد.

لینک دسترسی: -

سال اجرا: 1380

وضعیت: درحال بهره برداری

آدرس کوتاه شده: